?

Log in

No account? Create an account

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ
ΝΟΥΘΕΣΙΑ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ (1888) 

Πολλοί δόλιοι καί ἀμαθεῖς, ἀστήρικτοι καί νεωτερίζοντες φθείρουσιν ἤ παρερμηνεύουσι τάς Θείας Γραφάς.

 Ὅρα δέ σύ, ἀγαπητέ, μή πιστεύσης αὐτοῖς, βλέπε, μή ἀπατηθῆς, μή  ἐκκλίνης εἰς τά δεξιά, μηδέ εἰς τά ἀριστερά, ἀλλ’ ὁδῶ βασιλικῆ βάδιζε,  ἥτις ἐστίν ἡ Ἀποστολική Ἐκκλησία καί οἱ θεῖοι ἡμῶν Πατέρες.

Τούτους μίμησαι, τούτων μή χωρίζου, τούτων τήν μνήμην ἔχε ἐν τῆ καρδία σου καί ἐν νῶ ἡμέρας καί νυκτός, καί οὐ πλανηθῆς.

Ὅταν ἴδης πολλούς ἀσυνετοῦντας, μή ξενίζου. Δεῖ ταῦτα γενέσθαι.

 Ὅταν ἴδης πολλούς ψευδοπροφήτας, ψευδοχρίστους, πλανολόγους,  ὑπομνήσθητι τοῦ Δεσπότου λέγοντος, ὅτι ἐγερθήσονται ψευδοπροφῆται καί  ψευδόχριστοι, ὥστε, εἰ δυνατόν πλανῆσαι καί τούς ἐκλεκτούς.

Ἀλλ’  οὐαί τοῖς γράφουσι πονηρίαν. Ὅταν ἴδης τούς εὐλαβεῖς καί πιστούς καί  τούς ὄντως σοφούς προπηλακιζομένους καί ἐξουθενουμένους, τούς δέ ἐναγεῖς  καί ἀλαζόνας, τούς ψευδοδιδασκάλους καί σοφιστάς προτιμωμένους καί  προχειζομένους, ὑπομνήσθητι τοῦ Ἀποστόλου λέγοντος, ὅτι πονηροί ἄνθρωποι  καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι.

 Καί ὅτι ἐν ὑστέροις καιροῖς ἀποστήσονται τινές τῆς πίστεως προσέχοντες  πνεύμασι πλάνης ... καί, ὅτι ἔσται καιρός, ὅτε τῆς ὑγειαινούσης  διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλά κατά τάς ἰδίας αὐτῶν ἐπιθυμίας  ἐπισωρεύσουσιν ἑαυτοῖς διδασκάλους, κνηθόμενοι τήν ἀκοήν.

Καί ἀπό μέν τῆς ἀληθείας τήν ἀκοήν ἀποστρέψουσιν, ἐπί δέ τούς μύθους ἐκτραπήσονται.

Read more...Collapse ) 

Ημερομηνία εορτής: 09/05/2019


Εορτάζει στις 9 Μαΐου εκάστου έτους.


          
Γόνε Ἀσίας Ἑλλάδος κλέος
Πολλὰς ὑποστὰς Νικόλαε βασάνους,
Χαίρων ἀνῆλθες ἐν πόλῳ μάκαρ τάχος.
Ἀμφ’ ἐνάτη Νικόλαον ἑῷον γῆθεν ἄειραν.

Νίκην ἀληθῆ Νικόλαε παράσχου
Γερασίμῳ πλέξαντι τοὺς δέ σοι Οἴκους.

Ω Nικόλαε διττόν είληφας στέφος,
Όσιος οία και αθλητής Kυρίου.

Βιογραφία
Ο  Άγιος Νικόλαος ο Νέος γεννήθηκε στα μέρη της Ανατολής από γονείς  ευσεβείς και ενάρετους. Όταν ενηλικιώθηκε κατατάχθηκε στον Αυτοκρατορικό  Στρατό, με το αξίωμα του Δούκα, γυμνάζοντας τους στρατιώτες του, στο να  είναι γενναίοι και ατρόμητοι πολεμιστές, κυρίως όμως τους νουθετούσε  και τους δίδασκε να πιστεύουν στον Θεό, να προσεύχονται, να μην αδικούν  ποτέ κανέναν και να ζητούν από τον Χριστό να τους δίνει δύναμη για να  πολεμούν τους εχθρούς. Δεν ήταν όμως μόνο οι εξωτερικοί εχθροί που  έπρεπε να αντιμετωπίσουν, αλλά και οι διάφορες εξεγέρσεις που συνέβαιναν  στο εσωτερικό της Αυτοκρατορίας. Σε μία τέτοια εξέγερση εστάλη ο  Νικόλαος, από τον Αυτοκράτορα Λέοντα τον Ίσαυρο τον Εικονομάχο, για να  επιβληθεί στους εξεγερθέντες και να επαναφέρει την ειρήνη και την  ευστάθεια.

Read more...Collapse )

Ήταν Οκτώβριος του 1943 μ.Χ. Οι Γερμανοί Κατακτητές  ήταν  αποφασισμένοι να σκορπίσουν τον θάνατο πριν αναχωρήσουν από την  Θήβα  και να αφήσουν πίσω τους ερειπωμένη την μικρή τότε, συνοικία του   Ταχίου.

Ο Άγιος Νικόλαος ο εν Βουνένοις έσωσε με θαύμα τους κατοίκους της Θήβας από τους Ναζί

Read more...Collapse )

Ο Άγιος Νικόλαος ο εν Βουνένοις έσωσε με θαύμα τους κατοίκους της Θήβας από τους Ναζί

Ήταν Οκτώβριος του 1943 μ.Χ. Οι Γερμανοί Κατακτητές  ήταν αποφασισμένοι να σκορπίσουν τον θάνατο πριν αναχωρήσουν από την  Θήβα και να αφήσουν πίσω τους ερειπωμένη την μικρή τότε, συνοικία του  Ταχίου.

Οι πληροφορίες τους έλεγαν, ότι εκεί ήταν κρυμμένα πολλά πυρομαχικά,  τα οποία θα χρησιμοποιούσαν οι αντάρτες εναντίον τους. Πραγματικά! Στο  σημείο που βρίσκεται σήμερα το καμπαναριό υπήρχε ένας μικρός βοηθητικός  χώρος, ο οποίος ήταν γεμάτος με όπλα και πολεμοφόδια. Οι Γερμανοί έδωσαν  διαταγή να συγκεντρωθούν όλοι έξω από τον Ναό, και παράλληλα ζήτησαν  κατάλογο των ανδρών από 16 ετών και πάνω, ενώ όποιος δεν ήταν παρών να  τον αναζητούσαν και να τον εκτελούσαν επί τόπου.
Απέναντι από τους δυστυχείς κατοίκους, το Εκτελεστικό Απόσπασμα  περίμενε το σύνθημα του Αξιωματικού για να στείλει το καυτό μολύβι στα  σκελετωμένα από την πείνα σώματα τους. Έγινε εξονυχιστικός έλεγχος  παντού. Στα σπίτια,στις αποθήκες, στα υπόγεια. Μέχρι και στον Ναό  όρμησαν για να εντοπίσουν τα πυρομαχικά. Εδώ πρέπει να υπογραμμισθεί ότι  οι Γερμανοί έχοντας ολοκληρώσει τις σφαγές του Διστόμου (Ιούνιος 1943  μ.Χ.) και του Προδρόμου (Αύγουστος 1943 μ.Χ.) ήταν αποφασισμένοι να  πνίξουν στο αίμα οποιαδήποτε Aντιστασιακή ενέργεια.
Την είσοδο του χώρου όπου ήταν κρυμμένα τα πυρομαχικά την έκλεινε μία  ξύλινη πόρτα, η οποία ανοιγόκλεινε με το φύσημα του αέρα και παράτεινε  την αγωνία των απελπισμένων, που παρακολουθούσαν τον αιμοβόρο Αξιωματικό  να φθάνει μέχρι εκεί, δυο και τρεις φορές, αλλά να μην μπαίνει μέσα,  έχοντας νεκρωμένη την στρατιωτική του διαίσθηση αλλά και την ανθρώπινη  περιέργεια.
Σε λίγο οι Ναζί έφυγαν άπρακτοι και σκυλιασμένοι. Δάκρυα συγκίνησης  έτρεξαν από τα μάτια όλων. Με λαμπάδες, γονυκλισίες και μυστικές  προσευχές ευχαριστούσαν τον Άγιο που εμπόδισε τον Γερμανό Αξιωματικό να  εντοπίσει τα πυρομαχικά και που τους έσωσε από βέβαιο θάνατο!  Διαφορετικά την τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη δεν θα γιορτάζαμε ένα  Θαύμα, αλλά θα θυμόμασταν μία σφαγή!
Δικαίως το Απολυτίκιο αποκαλεί τον Οσιομάρτυρα Νικόλαο τον Νέο:  «….τῶν ἐν κινδύνοις ἀπροσμάχητος βοηθός, θλιβομένων τε θερμὸς  ὑπερασπιστής, καὶ τῶν ἐν παντοίαις ἀνάγκαις ὑπέρμαχος….».
Ας Τον ευχαριστούμε και εμείς για την Προστασία Του και ας Τον παρακαλούμε να μην μας στερήσει την Ευλογία και την Χάρι Του.
orthodoxia.online

ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΔΕΚΤΟΝ

Read more...Collapse )

Η ΕΝ ΕΤΕΙ 1895  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ   

 

ΜΕ  ΤΗΝ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΤΟΥ ΕΝ ΕΤΕΙ 1895 ΤΟ ΤΟΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΣ ΤΟΝ ΕΚ ΤΗΣ  ΔΥΣΕΩΣ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΚΑΙ ΕΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟΝ. ΑΝ  ΣΥΓΚΡΙΝΩΜΕΝ ΤΗΝ ΤΟΤΕ (1895) ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΤΑΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ  ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΛΛΕΙΨΙΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΦΡΟΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, Η  ΜΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ,  ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ, ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΩΜΕΝ ΤΗΝ  ΑΒΥΣΣΑΛΕΑΝ ΔΙΑΦΟΡΑΝ. ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΜΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ  ΠΑΝΤΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ. ΕΔΩ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ: " ΜΗ ΣΙΓΗΣΩΜΕΝ,  ΑΔΕΛΦΟΙ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΑΥΓΗ ΣΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΩΜΕΘΑ". ΤΟ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ 1895 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΙΩΑΣΑΦ ΜΑΚΡΗ,  ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟΝ "ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΑΙ  ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20όν ΑΙΩΝΑ". ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΕΥΡΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕ  ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΗ ΜΟΝΑΧΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕΤΑ ΖΗΛΟΥ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΤΩΝ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΝ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕΝ ΘΕΡΜΩΣ.   

Η Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1895

Read more...Collapse )

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ – ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ & ΣΤΕΓΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210 6020176

Α.Π. 657     Ἅγιον Πάσχα 2016  

Πατέρες καί ἀδελφοί, τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά

Ὅλοι ἑορτάζομεν τό μέγα καί μοναδικόν γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀλλά δέν αἰσθανόμεθα ὅλοι τήν ἰδίαν χαράν. Δέν ἔχομεν τό αὐτό βίωμα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Δέν συγκλονιζόμεθα εἰς τόν ἴδιον βαθμόν ἀπό αὐτό τό θαῦμα τῶν θαυμάτων. Δέν βλέπομεν ὅλοι τόν Ἀναστάντα Κύριον. Καί τοῦτο διότι μᾶς λείπει ἡ καθαρότης τῆς ψυχῆς.

Ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος τοῦ θαυμασίου Κανόνος τῆς Ἀναστά-σεως, ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, συμβουλεύει καί προτρέπει: «Καθαρθῶμεν τάς αἰσθήσεις καί ὀψόμεθα τω ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως, Χριστόν ἐξαστράπτοντα καί χαίρετε φάσκοντα τρανῶς ἀκουσόμεθα, ἐπινίκιον ἄδοντες» (Κανών τοῦ Πάσχα, Ὠδή α’, τροπ. α’). Δηλαδή, νά καθαρίσωμεν τάς αἰσθήσεις μας διά νά δυνηθῶμεν νά ἴδωμεν τόν Χριστόν, τόν ἐξαστράπτοντα ἐντός τοῦ ἐκτυφλωτικοῦ φωτός τῆς Ἀναστάσεως, νά Τόν ἀκούσωμεν νά μᾶς λέγει «χαίρετε» (ὅπως εἰς τάς ἁγίας Μυροφόρους) καί νά ψάλλωμεν πρός δόξαν Αὐτοῦ ἐπινίκιον κατά τοῦ θανάτου ὕμνον.

Read more...Collapse )

Apr. 28th, 2019

      ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ (kirykos) έγραψε,   
2013-01-22 04:40:00   


     ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ (21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ)  

 

Άγιος Ευγένιος, ο Τραπεζούντιος

Σημείωσις:Η  μνήμη του τιμᾶται ὑπό τῆς Μητροπόλεως Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς τῆς  Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τήν Κυριακήν 21 Ἰανουαρίου, ἀκαί εἰς τόν  Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου (Μητροπολίτου  Χρυσάνθου 11 'Αχαρνῶν), ἀφοῦ τό παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος  Γεωργίου (εἰς τό δεξιόν κλῖτος τοῦ Ναοῦ) εἶναι ἀφιερωμένον καί εἰς τόν  ἅγιον Εὐγένιον Τραποεζοῦντος, τόν ὁποῖον μάλιστα ἰδιαιτέρως εὐλαβοῦνται  οἱ Ενορῖτες τοῦ Ναοῦ Πόντιοι τήν καταγωγήν, ἀλλά καί εἰς τόν ἱερόν Ναόν  Παναγίας Σουμελᾶ τῆς Ὁδηγητρίας τῶν ἁπανταχοῦ Ὀρθοδόξων στήν περιοχή  Πλάτωνος Ἀχαρνῶν, (ἡ θεία Λειτουργία θά τελεσθῆ εἰς τό πανηγυρίζον  παρεκκλήσιον τῆς Παναγίας Παραμυθίας τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου..  

Ὁ βίος τοῦ Ἁγίου Εὐγενίου τοῦ Τραπεζουντίου

Read more...Collapse )

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

 ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΙΤΑΣ 

April 20th, 2015  

ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΟΧ) ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α’ (Ἀριθμοί Ἐγκριτ. Ἀποφάσεων: 680/1982, 3427/1985 και 260/2013) Ἔδρα: 4ο χιλιόμετρο Κορωπίου Μαρκοπούλου 194 00 Τ.Θ. 54 Κορωπί  Τηλ. 210 6020176, 210 6021467

Α.Π. 38              Ἐν Κορωπίω τῆ 22/2/2015 (Ε.Η.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

Read more...Collapse )

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας

πηγή : ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ

Ο Κύριος, ο Θεός σου, είναι ένας Κύριος(Δευτ. 6, 4), που αναγνωρίζεται ως Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας είναι αγέννητος. Ο Υιός έχει γεννηθεί από τον Πατέρα ανάρχως, αχρόνως και απαθώς, ως Λόγος. Αυτός, επειδή έχρισε από τον εαυτό Του την ανθρώπινη φύση που έλαβε από εμάς, ονομάστηκε Χριστός. Το Άγιο Πνεύμα προέρχεται από τον Πατέρα, όχι όμως με γέννηση, αλλά με εκπόρευση. Αυτός είναι ο μόνος Θεός.

Αυτός είναι ο αληθινός Θεός, ο ένας Κύριος σε τρεις υποστάσεις, Πατέρα, Υιού και Αγίου Πνεύματος, που δε διαιρείται κατά τη φύση και τη βουλή και τη δόξα, τη δύναμη και την ενέργεια και όλα τα γνωρίσματα της θεότητας. Αυτόν μόνο θα αγαπήσεις και Αυτόν μόνο θα λατρέψεις με όλη τη διάνοιά σου και με όλη την καρδιά σου και με όλη τη δύναμή σου(Δευτ. 6, 5).

Και θα είναι τα λόγια Του και τα προστάγματά Του μέσα στην καρδιά σου για να τα πράττεις και να τα μελετάς και να τα λες όταν κάθεσαι και όταν βαδίζεις και όταν είσαι στο κρεβάτι και όταν ξυπνάς και σηκώνεσαι(Δευτ. 6, 6-7). Να θυμάσαι αδιάκοπα τον Κύριο, το Θεό σου(Δευτ. 8, 18), και να φοβάσαι Αυτόν μονάχα(Δευτ. 6, 13), και να μη λησμονήσεις ούτε Αυτόν, ούτε τις εντολές Του. Έτσι θα σου δώσει Εκείνος δύναμη να κάνεις το θέλημά Του.

Read more...Collapse )

Profile

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ
kirykos
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
Website

Latest Month

May 2019
S M T W T F S
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by chasethestars