?

Log in

No account? Create an account

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΛΛΟΥ

Παραθέτω μίαν πολύ κατανυκτικήν προσευχήν τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου τοῦ Φιλεώτη, τήν ὁποίαν ὁ ἅγιος ἔλεγε καθ’ ἑκάστην μετά πολλῶν δακρύων, καί τήν ὁποίαν δύναται νά λέγη «ἐν παντί καιρῶ καί τόπω» καί κάθε ὀρθόδοξος χριστιανός, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ τήν σωτηρίαν τῆς ψυχῆς του. Προσηύχετο, λοιπόν, ὁ ἅγιος οὕτω:

«Ἐλέησον, ἐλέησον, ἐλέησόν με, Χριστέ μου καρδιογνῶστα, ἥμαρτον, μή με καταδικάσης.
Πρόσδεξαι τόν κλαυθμόν μου ἐκ τῆς πικρίας τῆς ψυχῆς μου, τήν ὁποίαν ὁ ἰός, οἴμοι, τῆς ἁμαρτίας ἐνέβαλε.
Τοῖς πάθεσί σου Κύριε, ἴασαι τά πάθη τῆς ψυχῆς μου.
Τοῖς τραύμασί Σου, τά τραύματα θεράπευσον τοῦ νοός μου.
Τῶ τιμίῳ Αἵματί Σου τό ἐμόν αἷμα καθάγνισον, ὡς γνωρίζεις, καί μέτοχον ποίησόν με τοῦ θείου Σώματός Σου.
Ἡ χολή τήν ὁποίαν παρά τῶν ἐχθρῶν ἐποτίσθης, Χριστέ μου, ἀς μέ λυτρώση τό ταχύτερον ἐκ τῆς πικρίας τοῦ ὄφεως.
Τό Σῶμά Σου τό τανυσθέν ἐπί τοῦ ξύλου τοῦ Σταυροῦ Σου, ἀς ἀναπετάση τόν νοῦν μου πρός τήν Σήν θεωρίαν.
Ἡ κεφαλή Σου, τήν ὁποίαν ἔκλινας ἐπί τοῦ Σταυροῦ, αὐτή ἀς ὑψὠση τήν κεφαλήν μου κατά τῶν ἀντιπάλων.
Αἱ καθηλωθεῖσαι παναμώμητοι χεῖρές Σου, ἀς μέ ἀναγάγουν ἐκ τοῦ λάκκου τῆς ἀπωλείας, καί ἀς μέ ὡδηγήσουν ἐνώπιόν Σου.
Τό ῥαπισθέν καί ἐμπτυσθέν ὑπό τῶν καταράτων πρόσωπόν Σου τό Ἅγιον, αὐτό ἀς μοῦ στιλβώση τό πρόσωπον τό μιανθέν ὑπό τῆς ἀνομίας.
Ἡ ψυχή Σου, τήν ὁποίαν ἐπί τοῦ Σταυροῦ παρέθεσες εἰς τόν Πατέρα Σου, αὐτό ἀς μέ ὁδηγήση πρός Σέ διά τῆς Χάριτός Σου, ὅπως ἐκλυτρωθῶ τῆς γλυκυπίκρου τροφῆς, εἰς τήν ὁποίαν οἱ ὡς ἐμέ χοῖροι, μετ’ εὐχαριστήσεως ἐντρυφῶσιν.
Ἀξιωθῶ δέ διά Σοῦ, νά τραφῶ, ὦ Χριστέ μου, μέ τό θέλημά Σου τό ἅγιον νῦν καί εἰς τούς αἰῶνας».

Αὐτή ἄς εἶναι καί δική μας καθημερινή προσευχή, καί ἄς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ Θεός θά μᾶς λυτρώση ἐκ τῶν παθῶν.

Comments

December 2018

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Tags

Powered by LiveJournal.com