February 26th, 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η εν ετει 2001 υποβληθεισα πρός τήν Ιεραν Συνοδον Καταγγελία του Μητροπολίτου Μεσογαίας Κηρυκου.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 

“ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟc

Αριθμ. Φυλλου 140.  Φεβρουαριος 2021

ΑΝΤΙ ΣΧΟΛΙΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ ΑΠΟ ΠΑΣΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ «ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ» ΤΟΥ ΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΩΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ (ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ) ΠΑΡΑΘΕΤΟΜΕΝ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 208/16-6-2001 ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΗΜΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΣΑΝ ΤΟΤΕ ΕΝΔΗΜΟΥΣΑΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ...

 Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΥΤΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΛΥΣΙΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΘΕΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ, ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΙΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ (ΚΥΡΙΩΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΚΑΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΕΞΩΘΕΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ «ΠΑΡΑΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ».

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΗΤΟ (ΑΠΟ ΤΟΤΕ!) ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΕΝΑ «ΦΡΕΝΟΝ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΞΕΦΡΕΝΟΝ ΠΟΡΕΙΑΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΣ ΟΥΝΙΑΣ», ΗΤΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΦΛΩΡΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΑΜΕΣΩΣ Η ΕΜΜΕΣΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΣΜΟΝ - ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΝ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΛΕΓΟΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑΣ «ΕΠΙ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΩΝ» Η ΜΕΣΩ ΤΗΣ «ΕΦΕΥΡΕΘΕΙΣΗΣ» (ΜΕΤΩΝΟΜΑΣΘΕΙΣΗΣ) «ΣΥΓΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΥΧΗΣ», (ΜΗΔΕΠΟΤΕ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ), ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΑΥΤΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΥΝΙΑΣ ..., 

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η Ανακοίνωσις της Ι. Μητροπόλεως δια το ενωτικον Συλλειτουργον ενα ιστορικόν εγγραφον


   29/1/19
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ: "ΕΝΩΤΙΚΟΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ"
ΓΝΗΣΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
194 00 ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Θ. 54 ΤΗΛΕΦΑΧ 210.6020176.
Α.Π. 826 Ἐν Κορωπίῳ τῇ 15/28 Ἰαν. 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Λαβόντες υπ οψιν την κοινήν Ομολογίαν Πίστεως την οποίαν υπέγραψαν τά μέλη τῆς Επιτροπης του Διαλόγου ως καί τά Πρακτικά των συνδριάσεων των Επιτροπων εν Κύπρω καί εν Ελλάδι, καθώς καί τάς δεσμεύσεις πού ελάβαμεν αμφοτέρωθεν κατά την συνεδρἰασιν των Επιτροπων της 10.1.2019 εις την Ιεράν Μονήν Αγίας Τριάδος Εξαμηλίων Κορινθίας καί την απόφασιν ολων ημών διά την διαφύλαξιν ἀκεραίας της ακαινοτομήτου Πίστεως καί Ομολογίας, ως καί την διατηρησιν ἀνοθεύτου της Αποστολικής Διαδοχής, ως παρελάβομεν ταύτας διά των χειροτονιων του 1948 (του αγίου Πατρός Ματθαίου του νέου Ομολογητου), καθώς καί το γεγονός ότι ανελάβομεν την ευθυνην να αντιμετωπίσωμεν καί ως ενιαία Ιερά Σύνοδος τάς Κανονικάς καί Εκκλησιολογικάς παρεκτροπάς, αι οποίαι εσημειώθησαν από της δημιουργίας των σχισμάτων του 1995 καί του 2005, απεφασίσαμεν μετά του πολιου Αρχιερέως Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κ. Παχωμίου, όπως τελέσωμεν Ἀρχιερατικόν Ενωτικόν Συλλείτουργον το μεθεπόμενον Σάββατον, 27 Ιανουαρίου 2019 (ε.η.) του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, εις την Ἱεράν Μονήν Αγίας Τριάδος Εξαμηλίων Κορίνθου καί την επομένην ἡμέραν, ητοι Κυριακήν 28 Ιανουαρίου 2019 (ε.η.) Κυριακήν Ζακχαίου, εις την Ἱεράν Μονήν Ἁγίας Αικατερίνης Κορωπίου Αττικῆς. Εἰς τά ανωτέρω ενωτικά Αρχιερατικά Συλλείτουργα ἔχουν κληθεί να παραστούν ὅλοι οἱ Αρχιερεῖς τῆς ἁπανταχοῦ Γνησίας Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας.
Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
+ Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής
Κήρυκος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Μεγαλου Βασιλείου λόγος περί πολλων καί υπερβολικων διαφωνιων μεσα εις την Εκκλησίαν του Θεου.

''Μέσα στήν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, διαπίστωσα πολλή καί ὑπερβολική διαφωνία''
~ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου
Λόγος περί Κρίματος τοῦ Θεοῦ                                        
Χάρη στὴν χρηστότητα καὶ τὴν φιλανθρωπία τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ, ποὺ ἀποκαλύφθηκε διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὴν ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπαλλάχθηκα ἀπὸ τὴν ἀρχαία πλάνη τῶν ἐθνικῶν καὶ ἀνατράφηκα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἀπὸ Χριστιανοὺς γονεῖς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους καὶ διδάχθηκα ἀπὸ βρέφος τὶς ἅγιες Γραφές,ποὺ μὲ ὁδηγοῦν στὴ γνώση τῆς Ἀλήθειας.
Ὅταν ὅμως ἔγινα ἄνδρας καὶ ταξίδεψα πολὺ καὶ ἀσχολήθηκα, ὅπως ἦταν φυσικό, μὲ πολλὰ πράγματα, ἀναγνώρισα τὴ μεγάλη συμφωνία, ποὺ ὑπῆρχε μεταξὺ ἐκείνων ποὺ ἀσχολοῦνταν ἐπιμελῶς μὲ κάθε τέχνη καὶ μὲ κάθε ἐπιστήμη...
ΑγίουΒασιλείου τοῦ Μεγάλου.
Μόνο μέσα στὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν ὁποία πέθανε ὁ Χριστὸς καὶ στὴν ὁποία ἐξέχεε πλούσια τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, διαπίστωσα πολλὴ καὶ ὑπερβολικὴ διαφωνία στὶς σχέσεις τῶν περισσοτέρων καὶ στὶς ἀπόψεις τους περὶ τῶν θείων Γραφῶν. Καί, τὸ φρικτώτερο ὅλων, εἶδα τοὺς ἴδιους τοὺς προεστῶτες τῆς Ἐκκλησίας νὰ διαφέρουν τόσο πολὺ μεταξύ τους ὡς πρὸς τὴ διάθεση καὶ τὴ γνώμη, νὰ ἀντιτίθενται τόσο πολὺ στὶς ἐντολές τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, νὰ διασποῦν ἀνηλεῶς τὴν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ συνταράσσουν χωρὶς λύπη τὸ ποίμνιό Του, ὥστε τώρα πρὸ πάντων, ποὺ ἀνεφάνησαν οἱ Ἀνόμοιοι, νὰ ἰσχύῃ καὶ δι’ αὐτοὺς ὁ λόγος· «Ἀπὸ σᾶς τοὺς ἰδίους θὰ ἐγερθοῦν ἄνδρες, λαλοῦντες διεστραμμένα, διὰ νὰ   ἀποσποῦν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν». Ἐνῶ παρατηροῦσα αὐτὰ καὶ ἄλλα παρόμοια καὶ διερωτώμην δι’αυτὰ ποία εἶναι καὶ ἀπὸ ποῦ προῆλθε ἡ αἰτία αὐτοῦ τοῦ τόσο μεγάλου κακοῦ, κατ’ ἀρχὴν εὑρισκόμην σὲ σκότος βαθὺ καὶ ἔκλινα, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει πάνω στὸν ζυγό, πότε πρὸς τὸ ἕνα μέρος καὶ πότε πρὸς τὸ ἄλλο· διότι ἄλλος κατ’ ἄλλον τρόπο ἤ μὲ εἵλκυσε μὲ τὸ μέροςτου, λόγῳ τῆς πολυχρονίου συνηθείας τῶν ἀνθρώπων, ἤ πάλιν κατ’ἄλλον τρόπον μὲ ἀπωθοῦσε, διότι ἀνεγνώριζα στὶς θείες Γραφὲς τὴν Ἀλήθεια. Καὶ καθῶς πάθαινα αὐτὸ γιὰ πολὺ χρόνο, δερευνοῦσα τὴν αἰτία τοῦ κακοῦ, ποὺ ἀνέφερα, ἦλθε στὴ σκέψη μου τὸ βιβλίο τῶν Κριτῶν, ποὺ διηγεῖται ὅτι ὁ καθένας ἔπραττε ὅ,τι τοῦ ἐφαίνετο ὀρθό, διότι «κατὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας δὲν ὑπὴρχε βασιλεὺς εἰς τὸ Ἰσραήλ». Αὐτά, λοιπὸν ἦλθαν στὸ νοῦ μου καῖ σκέφτηκα πὼς γιὰ τὴν τωρινὴ κατάσταση ἐκεῖνο, ποὺ εἶναι ἴσως φοβερὸ καὶ παράδοξο νὰ πῶ, ἀλλὰ πάρα πολὺ ἀληθινὸ γιὰ νὰ τὸ κατανοήσουμε· ὅτι μήπως καὶ τώρα αὐτὴ ἡ τόσο μεγάλη διαφωνία καὶ διαμάχη μεταξὺ τῶν Χριστιανῶν... γίνεται   ἐξ   αἰτίας   τῆς   περιφρονήσεως τοῦ ἑνός, μεγάλου,   ἀληθινοῦ  καὶ μοναδικοῦ Βασιλέως τῶν πάντων καὶ Θεοῦ. Διότι ὁ καθένας ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ διεκδικεῖ νὰ ἐπιβάλῃ συμπεράσματα καὶ κανόνες δικούς του κατὰ τρόπο αὐθεντικὸ καὶ θέλει νὰ μάλλον νὰ κυβερνᾷ ἀντίθετα ἀπὸ τὸν Κύριο, παρὰ νὰ ἐξουσιάζεται ἀπὸ αὐτόν.
Αγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἔργα Ἀσκητικά Α ́Λόγος περί Κρίματος τοῦ Θεοῦ Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, Ἐκδόσεις "Ἁγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμάς" Τόμ. 8, σελ. 22-2