February 25th, 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Προφητεια Αγιου Κοσμα του Αιτωλου δια τους εσχατους καιρους

ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΩΛΟΥ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ
Αντίχριστος - Δευτέρα Παρουσία
Προφητεία Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Ακόμη να στοχάζεσθε και την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας, καθώς γράφουν τα βιβλία της Εκκλησίας μας και λέγουν εις τον όγδοον αιώνα έχει να γένη το τέλος του κόσμου. Μα πρωτύτερα έχει να γεννηθεί ο Αντίχριστος και να κάμει τόσα κακά εις τον κόσμον και έχει να ονομάσει του λόγου του υιόν Θεού και θέλει σταθή βασιλεύς να ορίσει τον κόσμον όλον και να κάνη θαύματα κατά φαντασίαν, δια να πλανά τους ανθρώπους να τον ομολογήσουν διά Χριστόν και όσοι τον πιστύεουν να τους τάζει τόσα αγαθά και ύστερα να τους βουλώνει εις το μέτωπον, μάλιστα οι Εβραίοι όλοι έχουν να τον πιστεύσουν. Διά ημάς τους χριστιανούς έχει να στείλη ο Θεός τον προφήτην Ηλίαν διά να παραγγείλει και να διδάξει όσοι έχουν άγιον Βάπτισμα, την βόυλαν του Ιουσού Χριστού, να φυλάγωνται να μην πιστεύουν εκείνον τον πλάνον Αντίχριστον και εκείνα όπου τάξει είναι όλα ψεύτικα διά να τους γελάσει, να τους βουλώσει. Και καλύτερα να τυραννισθούν και να θανατωθούν παρά να τον πιστεύουν και να βουλωθούν. Αυτά και άλλα έχει να διδάξει ο προήφτης Ηλίας. Και ύστερα εκείνος ο πλάνος ακούοντας το κήρυγμα του προφήτη Ηλία έχει να λυσσάξει από τον θυμό του και να τυραννεί και να παιδεύει όσους δεν τον πιστεύουν με τα πλέον χειρότερα βασανιστήρια και καλότυχος και τρισμακάριος όποιος υπομείνη και δεν βουλωθει, εκείνος βέβαια θέλει στεγανωθει και θέλει σταθει εις τον χορόν των μαρτύρων. Και πάλιν άθλιος και ταλαίπωρος όποιος πλανεθεί και τον πιστεύσει και βουλωθεί, εκείνος έχει να καίεται πάντοτε εις την αιώνιον κόλασιν μαζί με τον πλάνον Αντίχριστον.
Αυτά λογιάζω, αδελφοί μου, σας ετρόμαξαν την καρδίαν και αληθινά φοβερά πράγματα είναι και εγώ όπου τα λέγω τρέμω και δειλιώ, μα τί να κάμω όπου έχω χρέος να σας τα φανερώσω. Λοιπόν ύστερα από αυτά τα κακά του κατηραμένου Αντιχρίστου θέλει λάμψει ο Πανάγιος σταυρός επάνω εις τον ουρανόν...
«... Καθώς εις τον καιρόν του Νώε οι άνθρωποι δεν επίστευον αλλά τον επεριγελούσαν, έως όπου ήλθεν εξάφνως η οργή του Θεού και ο κατακλυσμός και έπνιξεν όλον τον κόσμον, ομοίως και τώρα χριστιανοί μου εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Χριστού μας δεν έχουν να πιστεύσουν οι άνθρωποι καθώς και τότε δεν επίστευσαν. Το ηξεύρω και εγώ χριστιανοί μου πως με περιγελούν και λέγουν: Τώρα ήλθες εσύ παλαιοκαλόγερε, να μας ειπείς λόγια εδικά σου. Τα λόγια οπού σας λέγω δεν είναι εδικά μου, είναι λόγια του Παναγίου Πνεύματος, οι αμαρτίες είναι εδικές μου, και όποιος θέλει να πιστεύσρι, πλην είναι ο καθένας ελεύθερος και όπως θέλει να κάμει. Εγώ το χρέος μου κάμνω, την πραγματεία μου».
Εκ του βιβλίου «ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΠΛΑΝΗΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η αγνοια της Αγιας Γραφης ειναι η αιτια πού εβλαστησε η μεγαλη καταστροφη των αιρεσεων

       Ο ιερός Χρυσόστομος αναφέρει…
      ‘’ Όλα τα κακά συμβαίνουν διότι δεν προσέχουμε στην μελέτη της Αγίας Γραφής, αυτό έχει καταστρέψει τα πάντα.
         ‘Όταν δει ο Θεός ότι ενδιαφερόμαστε πολύ να κατανοήσουμε την Αγία Γραφή, αμέσως μας φωτίζει τη σκέψη μας και αποκαλύπτει στην ψυχή μας την αληθινή διδασκαλία.
          Όπως δεν είναι ποτέ δυνατόν κανένας άνθρωπος να ζήσει χωρίς  καρδιά, έτσι δεν είναι δυνατόν ποτέ, κανένας άνθρωπος και με κανένα  τρόπο να σωθεί, χωρίς τη γνώση της Αγίας Γραφής και την τήρηση των  δογμάτων αυτής, με ευγνωμοσύνη και ανδρεία.
      Δεν είναι ποτέ δυνατόν να μην πιστέψει εκείνος που μελετάει την Αγία Γραφή χωρίς προκατάληψη.
     Η άγνοια της Αγίας Γραφής είναι η αιτία που βλάστησε η μεγάλη καταστροφή των αιρέσεων.
       Τίποτα δεν είναι ισχυρότερο, από τα λόγια της Αγίας Γραφής. Είναι  ισχυρότερα και από τα θαύματα. Όταν έκανε θαύματα ο Χριστός ο κόσμος  αντέλεγε, όταν τους ανέφερε λόγια από τις Γραφές σιωπούσαν και δεν  μπορούσαν σε τίποτα να απαντήσουν.
      Όποιος προσέχει στη μελέτη της Αγίας Γραφής, δεν ζητάει θαύματα.
      Η Αγία Γραφή αποτελεί πλήρης απόδειξη της αληθείας των δογμάτων της πίστεώς μας .
       Η μελέτη αυτής, καθαρίζει την ψυχή και την αγιάζει. Καθιστά τα  μάτια της ψυχής μας οξύτατα, υγιές και λαμπρά, είναι η αλάνθαστη  ζυγαριά, ο γνώμονας και ο κανόνας του πνεύματος. Είναι κριτήριο των  όντων, ακριβές και απαραπλάνητο.
      Τίποτα δεν  υπάρχει ωραιότερο και τίποτα υγιεινότερο από την ψυχή εκείνη που  τρέφεται με τους λόγους της Γραφής, στέκεται πάνω από κάθε ασθένεια, από  κάθε πείνα, από κάθε αδυναμία και δύσκολη κατάσταση, κανένας δεν θα  μπορέσει αυτή να την νικήσει, όπως το αδαμάντινο σώμα δεν μπορεί ο  σίδηρος να το χαράξει.
      Αυτή μας οδηγεί στο Θεό  και μας παρέχει την Θεογνωσία, αυτή δημιουργεί πρόβατα, μας διαφυλάττει  και δεν αφήνει τους λύκους να εισέλθουν, μας καθιστά ασφαλείς και δεν  μας αφήνει να πλανόμαστε.
      Δια μέσου αυτής μπορούμε να αναγνωρίζουμε τους πραγματικούς ποιμένες από τους ψεύτικους ή πλανεμένους.
      Μας κάνει φοβερούς στους δαίμονες. Μας εξοπλίζει την γλώσσα και το μυαλό μας ως η μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος.
       Η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι η τροφή της ψυχής, ο στολισμός  της, το φάρμακο της και η ασφάλεια της, την κάνει επιτήδεια και τη  μαλακώνει.
      Με αυτήν διορθώνουμε τους πάντες.
       Χωρίς την ανάγνωση της Αγίας Γραφής δεν είναι δυνατό να γίνει  κανένας τέλειος. Η φύση της ψυχής μας είναι τέτοια που είτε σώζεται,  είτε καταστρέφεται παντελώς, εξαιτίας των λόγων της Αγίας Γραφής. Αυτοί  που θέλουν να σωθούν ας προσέξουν στην μελέτη της Αγίας Γραφής.
       ‘Όταν μελετάμε την Αγία γραφή, μας μιλάει Ο ίδιος Ο Χριστός, οι  Θεοφόροι μαθητές Του και οι προφήτες, μας μιλάει Το ίδιο Το Πανάγιο  Πνεύμα (και δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή τίποτα το ανθρώπινο). Ενώ  όλα τα άλλα αναγνώσματα είναι γνώμες και θεωρίες ανθρώπων.
       Ποιός είναι ο χοίρος που καταπατεί τους μαργαρίτες ? Είναι αυτός  που δεν θεωρεί την Αγία Γραφή πολύτιμη και άξια σεβασμού. Και ποιος  είναι τόσο άθλιος που να μην την θεωρεί άξια σεβασμού και πολυτιμότερη  από οτιδήποτε άλλο ? Είναι αυτός που δεν της αφιερώνει μήτε τόση ώρα όσο  στις πόρνες και στα άλλα σατανικά θεάματα. Και ενώ ο Θεός προστάζει να  ακούμε και να εκτελούμε τους λόγους του, εμείς τους περιφρονούμε και  βλέπουμε αλλού...
      Τέλος λέει. Θέλεις να δεις τη  δύναμη και την πανουργία του διαβόλου, ξεκίνησε την μελέτη της Αγίας  Γραφής και θα δεις ότι δεν θα σε αφήνει. Διότι η περιφρόνηση της  ακρόασης των θείων γραφών, προδίδει σατανική διάνοια, που δεν μας αφήνει  να δούμε το θησαυρό και να κερδίσουμε τον πλούτο του ουρανού. ‘’
      Και καταλήγει στο τελικό συμπέρασμα ο ιερός Χρυσόστομος…
       Η μοναδική οδός σωτηρίας μας και η ακράδαντη πίστη μας στο Θεό,  προέρχεται μόνο από την μελέτη της Αγίας Γραφής, και την τήρηση των  δογμάτων αυτής, με ευγνωμοσύνη και ανδρεία .
Γι’ αυτό  μας είπε Ο ίδιος Ο Χριστό ‘’ μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ  καὶ φυλάσσοντες αὐτόν’’. Αυτό μας το βεβαιώνει ο απόστολός Παύλος, στην  προς Ρωμαίους επιστολή (Κ’, 17)’’ ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ  ρήματος Θεοῦ ‘’.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Ποιος βγαζει ποιον εξω από την Εκκλησία;

Ο  Διάλογος του Οσίου Θεοδώρου του Στουδίτου με τον αυτοκράτορα: "Λοιπόν, ω  Θεόδωρε, σήμερα με βγάζεις έξω από την Εκκλησία", ο όσιος τότε  απάντησε: "Δεν σε βγάζω εγώ, αλλά σε βγάζει ο νυμφαγωγός της Εκκλησίας,  δηλαδή ο απόστολος Παύλος, ή μάλλον θα πρέπει να πούμε ότι και αυτόν εσύ  τον επρόλαβες και έβγαλες έξω από την Εκκλησία τον εαυτόν σου με αυτά  που έπραξες. Εάν όμως θέλεις, συνέχισε ο όσιος, πάλι να μπης στην  Εκκλησία από την οποία δια της αιρέσεως εβγήκες, έλα να σταθής μαζί μας,  διότι εμείς κατέχουμε την αλήθεια και προσκυνούμε την εικόνα του  Χριστού. Θα ακολουθής βεβαίως τον αγιώτατο Πατριάρχη Νικηφόρο και κοινό  πατέρα μας, διότι, όπως βλέπεις, και τα λόγια του και τα έργα του είναι  ωφέλιμα και γεμάτα από τη χάρι του Θεού".

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Διακοπη μνημοσυνου αιρετικως φρονουντων καί πρό Συνοδικης διαγνωμης κατα τον ΙΕ της ΑΒ Συνοδου.

Υπ  οψιν καί οτι εν τη εκκλησιαστική ζωή και ιστορία επανειλημμένως η ευθιξία των Ορθοδόξων συνειδήσεων ωδήγησεν εις διακοπήν μνημοσύνου όχι μόνον προ Συνοδικής καταδίκης του ενόχου, αλλά και προ της διά ρητού Κανόνος παροχής τοιούτου δικαιώματος; Αναφέρω μίαν συγκεκριμένην περίπτωσιν. Όταν ο Κωνσταντινουπόλεως Νεστόριος απέρριψε τον όρον "Θεοτόκος", πολλοί των υπ' αυτών Κληρικών έπαυσαν αμέσως το μνημόσυνόν του, καίτοι ακόμη ούτε ο Νεστόριος είχε δικασθή, ούτε ο όρος αυτός είχε δογματισθή δι' επισήμου Συνοδικής αποφάσεως, ούτε καν υπήρχεν ο 15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, ο δίδων δικαίωμα της παύσεως μνημοσύνου διά κηρυσσόμενα αιρετικά φρονήματα. Οι Κληρικοί ούτοι κατεδικάσθησαν Συνοδικώς υπό του Νεστορίου, ως αντικανονικώς ενεργήσαντες (αυτό ακριβώς ζητεί και δι' ημάς ο γνωμοδοτών!). Τί συνέβη μετά ταύτα; Πρώτον: Ο Άγιος Κύριλλος και ολόκληρος η Εκκλησία Αλεξανδρείας ηγνόησαν τελείως την καταδίκην των εν λόγω Κληρικών, επήνεσον αυτούς δι' ό,τι έπραξαν και εδέχοντο αυτούς εις εκκλησιαστικήν κοινωνίαν. Δεύτερον: Η μετ' ολίγον συνελθούσα Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος, εξετάσασα την διδασκαλίαν του Νεστορίου και ευρούσα αυτήν μη Ορθόδοξον, κατεδίκασεν μεν αυτόν, εδικαίωσε δε όσους είχον παύσει το μνημόσυνόν του προ Συνοδικής καταδίκης, ως ορθώς ενεργήσαντας. Και ταύτα επαναλαμβάνομεν αιώνας όλους πριν υπάρξει επίσημον κανονικόν θέσπισμα (ο 15ος Κανών της Πρωτοδευτέρας) το οποίον να παρέχει ρητώς δικαίωμα παύσεως μνημοσύνου "προ Συνοδικής διαγνώσεως"!

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η εν ετει 2005 διακοπη εκκλησιαστικης κοινωνιας μετα του πολλαπλως παρανόμου Νικολάου...

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ 

“ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ”

ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟc

Αριθμ. Φυλλου 138  Φεβρουαριος 2021 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

(Η ΕΝ ΕΤΕΙ 2005 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΩΝ ΔΙΠΤΥΧΩΝ – ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ ΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΟΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΝΤΟΣ ΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΦΡΟΝΟΥΝΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΤΟΙΑΥΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ, ΟΥΧΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΗ ΤΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΗΡΥΤΤΟΝΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙΝ, ΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΩΝ ΔΕ ΤΟΙΣ ΕΤΕΡΟΦΡΟΣΙ)

Collapse )