February 22nd, 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Μεταμφιεσεις καί μασκες (62 Κανων της εν Τρουλλω Πενθεκτης Οικουμενικης Συνοδου)

Διαβαστε τον 62 Κανονα της εν Τρουλλω Πενθυεκτης Οικουμενικης Συνοδου
Από:  Φωνὴ Βοῶντος 3 Αύγουστος 2020
·
62ος κανόνας τῆς ἐν Τρούλλῳ Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Kαταδικάζει τίς μεταμφιέσεις καί τίς μάσκες, ὅπως καί τούς χορούς καί τούς ἀστεϊσμούς, πού ἐλάμβαναν χῶρα σέ παρόμοιες καρναβαλικές ἐορτές τοῦ παρελθόντος, καί ἐπιβάλλει στούς κληρικούς πού μετέχουν, τήν ποινή τῆς καθαιρέσεως, στούς δε λαϊκούς τήν ποινή τοῦ ἀφορισμοῦ:

«Τάς οὔτω λεγομένας Καλάνδας, καί τά λεγόμενα Βοτά, καί τά καλούμενα Βουμάλια...κατά τι ἔθος παλαιόν καί άλλότριον τοῦ τῶν Χριστιανῶν βίου, ἀποπεμπόμεθα, ὁρίζοντες μηδένα ἄνδρα γυναικεῖαν στολήν ἐνδιδύσκεσθαι ἤ γυναῖκα τήν ἀνδράσιν ἀρμόδιον, ἀλλά μήτε προσωπεῖα κωμικά ἤ σατυρικά ἤ τραγικά ὑποδύεσθαι· μήτε τό τοῦ βδελυκτοῦ Διονύσου ὄνομα τήν σταφυλήν ἐκθλίβοντος ἐν τοῖς ληνοῖς ἐπιβοᾶν.... Τούς οὐν ἀπό τοῦ νῦν τί τῶν προειρημένων ἐπιτελεῖν ἐγχειροῦντας, ἐν γνώσει τούτων καθισταμένους, τούτους, εἰ μέν κληρικοί εἴεν, καθαιρεῖίσθαι προστάσσομεν, εἰ δε λαϊκοί, ἀφορίζεσθαι».

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Για ποιό λόγο οι Περσες πηραν τον Τιμιο Σταυρό για δεκαπέντε χρονια;

Ξερετε γιατί οι Πέρσες πήραν τον Τίμιο Σταυρό για 15 χρόνια;;; 

   

ΚΑΤΑΚΟΜΒΙΚΗ  ΕΚΚΛΗΣΙΑ  για  τον ιδιο λόγο που οι Πέρσες έσφαζαν τους Ισραηλίτες στην  Π.Δ. ...  για τον ίδιο λόγο που έγινε η άλωση το 1453, για τον ιδιο  λόγο που οι Μπολσεβίκοι έσφαξαν την μισή Ρωσία και τα περιξ,  για τον  ιδιο λόγο που οι Ελληνες έγιναν οι είλωτες των μεταναστών, για τον ιδιο  λόγο που όλος ο πλανήτης προσκύνησε τον  κορονοιό = υποταγή στην παγκόσμια χούντα του αντιχρίστου.

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Εκκλησία καί Αληθεια, Αλήθεια καί Εκκλησία

  Feb 17      

   Η Αλήθεια, και μόνο η Αλήθεια είναι το διαβατήριο για την Αγία Εκκλησία.  

Οι ψευδόμενοι ασύστολα, του διαβόλου εργαλεία είναι, και ας είναι ακαθαίρετοι από Σύνοδο Ορθοδόξων.

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

«ΜΑΧΟΥ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΟΣ»

Αριθμ. Φυλλου 113   Ιανουαριος 2021 

ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓΙΩΝ ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΤΤΗΣ ΚΑΤΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ

6 Ιουλίου 2020 - 6:37 π.μ.

Διευκρινιζεται οτι ολα αυτα τα θεματα που αναφερονται εις τό ανωτερω διευκρινιστικόν φυλλαδιον υπό τόν τιτλον "ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ" επί τρια ολόκληρα ετη συνεζητουντο κατα την διαρκεια της διεξαγωγης του διαλόγου, καί επισήμως καί ανεπισημως, μετα των Αρχιερεων Παχωμιου καί Ευσταθιου, οι οποίοι εξηλθον καί αυτοί εκ μεσου αυτων (των Νικολαιτων - Στεφανιτων), καί ελήφθησαν αναλογοι θεραπευτικαί αποφασεις, αλλά καί θα συνεχισθουν μεχρις οτου ο φερομενος ως Αρχιεπίσκοπος Στεφανος καί η Συνοδος του, αποφασισουν να εγκαταλείψουν σχεδια σκοτεινων δυναμεων τα οποια υπηρετουν, ητοι της υπαγωγης των Ναων, Μονων Ησυχαστηριων καί Εκκλησιαστικωνς Ιδρυματων) υπό τον Νεοημερολογιτισμόν η εις τό Πατριαρχειον Ιεροσολύμων καί Ορος Σινα, ως προεβλεπε ο Καταστατικός Χαρτης της Εκκλησίας της Ελλάδος του 1977, καί της δημιουργιας ουτω της νεας παλαιοημερολογιτικης ουνιας, καί επιστρεψουν, οχι εις ημας ως ατομα, δεν ειναι τα ατομα πάνω από τήν Εκκλησίαν, αλλά εις τήν οδον της κανονικότητς, της αληθειας, της Ομολογιας, της Κανονικης Ταξεως καί της Δικαιοσύνης, οπως ησαν πρίν το 1998, οτε ηρχισε να αποκαλύπτεται πλήρως τό σχεδιον της προδοσίας .... Θα τα εξηγησωμεν ολα αυτα συν Θεω, διοτι "μακαριοι οι ειρηνοποιοι οτι αυτοί υιοί Θεου κληθησονται" (ο Κυριος), καί ου τοι συνεχθειν, αλλά συμφιλείν εφυν (Αντιγονη). ...

Απάντηση

https://synodicalcentregoc.blogspot.com/2020/07/19400-54-2106020176-2106021467-17-22.html#comment-form

Σημειωσις: όπου αδελφοί Τσακίρογλου διαβαζε σημερινο αρχιεπίσκοπο Στεφανο με τους ιερομοναχους αδελφούς του, όπου Νικόλαος διάβαζε προηγούμενος αρχιεπίσκοπος της αυτής συνόδου

Α.Π. (ΕΠ) 17 ‘Εν Κορωπίῳ τῆ 22 Μαρτίου 2006 (Ε.Η.) (Ἁγίου Βασιλείου ‘Αγκύρας) 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ ΑΓΑΠΗΤΟΥΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ - ΕΝΟΡΙΤΑΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΘΗΝΙΩΤΙΣΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΟΥ 2005.

Διά τῆς παρούσης ἐνημερωτικῆς μου ἐπιστολῆς, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ πνευματικά, θά σᾶς ἐνημερώσω ἐν πολλῆ συντομία «διά τήν ἀθεωτάτην μεταστοιχείωσιν τῶν ἁπάντων» ἡ ὁποία ἐπεδιώχθη τήν τελευταίαν αὐτήν δεκαετίαν εἰς τόν χῶρον τῆς ἀκαινοτομήτου Γνησίας ‘Ορθοδόξου ‘Εκκλησίας καί νά σᾶς ἐπιστήσω τήν προσοχήν, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἐν τοῖς μυστηρίοις καί τῆ προσευχῆ ἐπικοινωνίαν τῶν ὀρθοδόξων μετά Κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι διά συγκεκριμένων πράξεων ἤ ἐνεργειῶν, ἤ παραλείψεων ἔπυσαν να εἶναι ὀρθόδοξοι καί κινοῦνται εἰς τόν χῶρον τῆς πλάνης καί τῆς κακοδοξίας.

Ἕνα σύνηθες ἐρώτημα πολλῶν εἶναι τό ἑξῆς: «Πολύ καλά τά λέγετε, Σεβασμιώτατε, ὅσον ἀφορᾶ τήν ψευδοσύνοδον τοῦ κ. Νικολάου. Ἔχετε ἀπόλυτον δίκαιον, καί καλά ἐκάνατε καί διεκόψατε κοινωνίαν μετ’ αὐτῶν, ἀλλά εἶναι τόσον κακόν δι’ ἡμᾶς νά ἐκκλησιαζώμεθα καί εἰς τούς Ναούς των καί νά ἐξυπηρετούμεθα ὑπ’ αὐτῶν, ὅταν ὑπάρχη ἀνάγκη; Ἄλλωστε ἡμεῖς ἐνῶ δεχόμεθα καί ὑπογράφομεν τήν «ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ» τῆς 14.5.2004, δέν δεχόμεθα ὅμως καί καταδικάζομεν τά αἱρετικά καί βλάσφημα φρονήματα τῆς περί τόν κ. ΝΙκόλαον ψευδοσυνόδου, καί ἀγωνιζόμεθα, ὅσον δυνάμεθα, διά νά παραμείνωμεν ἀσάλευτοι ἐν τῆ πίστει». 

‘Επ’ αὐτοῦ τοῦ θέματος ἔχουν γραφεῖ πολλά εἰς ἑκατοντάδας ἔγγραφα, τά ὁποῖα καλύπτουν χιλιάδας σελίδων. Δέν θά τά ἐπαναλάβω. Θά σᾶς ἐνημερώσω ὅμως διά τήν τελευταίαν ἐκκλησιαστικήν κρίσιν μέ πολλήν συντομίαν (ἐπιγραμματικά) καί ὅστις θέλει νά γνωρίση περισσότερα ἄς παρακολουθεῖ τήν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΝΟΗΝ» καί ἄς ἐνημερώνεται ἐκεῖθεν, ἤ ἄς παρακολουθεῖ τάε ὁμιλίας – συζητήσεις πού γίνονται τοσον στόν Αγιο Σπυρίδωνα Καρέα, κάθε Δευτέρα ἀπόγευμα, ὅσον καί εις τόν Μητροπολιτικόν Ναόν «Αγίας Αἰκατερίνης καί τόν ‘Επισκοπικόν |» Αγίας Αἰκατερίνης.

Ναί, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίω πνευματικά, τά τελευταῖα δέκα ἔτη, συνετελέσθη ἡ «ἡ ἀθεωτάτη μεταστοιχείωσις τῶν ἁπάντων». Ὅ,τι ἔγινε καί τήν περίοδο τῆς Εἰκονομαχίας (8ος αἰών). Μέ τήν διαφοράν ὅτι τότε μέν, ἐπολεμήθη ἕν δόγμα, τό δόγμα τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, εἰς τάς ἡμέρας μας, ὅμως ἐπολεμήθη καί πολεμεῖται τό μυστήριον τῆς Ἐκκλησίας, εἰς τό ὁποῖον συμπεριλαμβάνονται ὅλα τά ἱερά δόγματα. Αἱ «πῦλαι τοῦ Ἅδου» εἰς τάς ἡμέρας μας, (κατά τούς Ἁγίους Πατέρας «πῦλαι τοῦ Ἄδου» εἶναι αἱ δυσώνυμοι αἱρέσεις), ἐδίωξαν τήν Ἐκκλησίαν, διά τοῦ Νεοημερολογιτικοῦ καί Παλαιοημερολογιτικοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅσον οὐδέποτε ἄλλοτε εἰς παλαιοτέραν ἐποχήν. Οἱ πολέμιοι τῆς ‘Εκκλησίας, τά ξένα Κέντρα πού ἀνέλαβον νά ἀφανίσουν τήν ‘Εκκλησίαν, ἐπεδίωξαν νά ἀχρηστεύσουν τήν Ὀρθόδοξον Ὁμολογίαν (Ἐκκλησιολογίαν) καί τήν ἀνόθευτον Ἀποστολικήν Διαδοχήν. Καί ἐπολέμησαν αὐτά τά δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς ἀκαινοτομήτου Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διότι γνωρίζουν ὅτι ἄνευ αὐτῶν δέν «νοεῖται ‘Εκκλησία.

Εἶναι γνωστόν, σᾶς τό ἔχομεν ἀναλύσει πολλάκις, κατά τάς ἀπογευματινάς ὁμιλίας καί ὅσοι παρακολουθεῖτε πρέπει νά τό γνωρίζετε, εἰς τήν ‘Ορθόδοξον Ὁμολογίαν (‘Εκκλησιολογίαν) συμπεριλαμβάνονται ὅλα τά δόγματα, καί αὐτή ἡ Ἀποστολική Διαδοχή, ἡ ὁποία δέν εἶναι δυνατόν νά χωρισθῆ ἀπό τήν Ὁμολογίαν, ὅπως χαρακτηριστικά διδάσκει ὁ Ἅγιος ‘Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος. Δι’ αὐτό καί τά ξένα Κέντρα ἐφρύαξαν κυρίως ἐναντίον ἐκείνων τῶν ὀρθοδόξων, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται νά διαφυλαχθῆ «ἀκαινοτομήτως καί ἀμειώτως» αὕτη ἡ ἱεράς Παρακαταθήκη (τῆς Ὁμολογίας καί τῆς ‘Αποστολικῆς Διαδοχῆς, τήν ὁποίαν ἐλάβομεν διά τῶν ὁμολογιακῶν πράξεων καί τῶν χειροτονιῶν τοῦ 1935, 1937 καί 1948 καί ἀλληλοδιαδόχως καί τῶν μέχρι τοῦ 1995 ὀρθοδόξων χειροτονιῶν.

‘Εχρησιμοποίησαν βέβαια πράκτορές των εἰς τόν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας, διότι μόνοι των δέν ἠδύναντο νά κάμουν ἀπολύτως τίποτε. ‘Εχρησιμοποίησαν τούς ἀδελφούς Τσακίρογλου καί τόν κ. Δημ. Κάτσουρα, οἱ ὁποῖοι μέ τήν σειράν των παρέσυραν τούς ‘Αρχιερεῖς, εἰς σκευωρίας, βλασφημίας, παραχαράξεις, καί ἐπροπαγάνδισαν χωρίς ἐντροπήν τά πλέον ἀναίσχυντα ψεύδη, διά νά μήν ἀφήσουν τίποτα ὄρθιο.

Τί νά πρωτοσημειώσωμεν ἀπό τό διωκτικόν μένος τῶν ‘τελευταίων τούτων πολεμίων καί διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας; Τήν βάρβαρον συμπεριφοράν τῶν πρώην ‘Αδελφῶν καί Συλλειτουργῶν, ἤ τάς ληστρικάς ἀντορθοδόξους, ἀδίκους, ἀνοήτους ἐν πολλοῖς ἀποφάσεις των; Τήν ἄνευ ὅρων καί ὁρίων φιλοδοξίαν τοῦ Πειραιῶς Νικολάου, ἤ τήν ὑποκρισίαν τῶν ἀδελφῶν Τσακίρογλου καί τοῦ κ. Κάτσουρα, οἱ ὁποῖοι μπροστά εἰς τήν προδδοσίαν δέν ἐδίστασαν νά καταπατήσουν ἱερά καί ὅσια;

‘Εξεμεταλλεύθησαν εἰς τό ἔπακρον τήν φιλοδοξίαν τοῦ «Πειραιῶς» Νικολάου, ἐξεματαλλεύθησαν καί τήν ἀδυναμίαν τοῦ γέροντος ‘Αρχιεπισκόπου, καί μετά ἀπό σειράν ληστρικῶν ἀποφάσεων, βλασφημιῶν καί τῆς καταλύσεως τῆς Κανονικῆς Τάξεως καί τοῦ Συνοδικοῦ θεσμοῦ, τούς ὡδήγησαν καί εἰς τήν ἱερόσυλον συμπαιγνίαν τῆς παραιτήσεως τοῦ ‘Αρχιεπισκόπου καί τῆς μοιχεπιβασίας τοῦ κ. Νικολάου, ἡ ὁποία ἦτο συνέχεια καί συνέπεια τῆς μετά τό 1997 - 1998 ὁμαδικῆς «Συνοδικῆς» συγκαλύψεως τῶν Ἀπαλλακτικῶν Βουλευμάτων, τῆς ἐνόχου σιωπῆς ἔναντι τῶν βλασφημιῶν τῶν Φλωρινικῶν κατά τῆς Ἀποστολικῆς μας Διαδοχῆς, τῆς ἀρνήσεως νά ἀντιμετωπίσουν τάς βλασφημίας κ. Β. Σακκᾶ καί τοῦ Μαξίμου, τῆς ἀθωώσεως τῶν «πέντε» καί ἑπομένως τῆς ἐνεργοποιήσεως τῆς καθαιρέσεώς των, ( σ.σ. οι πέντε καθαίρεσαν την σύνοδο του Στέφανου ενώ ο Στέφανος δεν έπραξε το ίδιο και συν τοις άλλοις τους δικαίωσε. Άρα εμπίπτει στα επιτίμια της καθαιρέσεως που τους επεβλήθησαν από τους πέντε)

τῆς ὑπαναχωρήσεως καί κηρύξεως «γυμνῆ τῆς κεφαλῆ» τῆς βλασφημίας, ὅτι ὅλοι προερχόμεθα ἀπό χειροθετημένους καί ὅτι τό 1971 ἐξηρτήθη ἡ Ἀποστολική μας Διαδοχή ἀπό τούς Ρώσους τῆς Διασπορᾶς, κλπ.

Τά θέματα πού προέκυψαν καθ’ ὅλην τήν παρελθοῦσαν δεκαετίαν καί ὡδήγησαν εἰς τήν σχισματοαίρεσιν τῆς ψευδοσυνόδου τοῦ κ. Νικολάου, δέν ἦσαν μόνον προσωπικῆς φύσεως, ὡς προπαγανδίζουν τινές, ( δέν ἦτο μόνον ἡ φιλοδοξία τοῦ Νικολάου, οὔτε ἡ ὑποκρισία τοῦ Κάτσουρα καί τῶν Τσακίρογλου), δέν ἦσαν μόνον διοικητικά. Τά πάντα βοοῦν ὅτι σκοπός τοῦ κινήματος τῆς προδοσίας, ἀπό τοῦ 1997 καί μέχρι σήμερον ἦτο ἡ φίμωσις τῆς ‘Ορθοδόξου Ὁμολογίας, καί ἡ ἀχρήστευσις τῆς Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς, τήν ὁποίαν ὡμολόγει ΠΕΠΑΡΡΗΣΙΑΣΜΕΝΩΣ ἡ ἀκαινοτόμητος Γνησία ‘Ορθόδοξος Ἐκκλησία, (βλέπετε Διακηρύξεις Κυριακῆς ‘Ορθοδοξίας προηγουμένων ἐτῶν καί ἀγωνιστικά ἄρθρα εἰς τόν «ΚΗΡΥΚΑ», ὅταν ἦτο «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ»), ὥστε νά παραδοθῆ εἰς τήν ΛΗΘΗΝ ὁ ἀγών ὑπέρ τῆς Ἀληθείας;

Ναί εἶναι καί τά προσωπικά. Εἶναι καί οἱ προσωπικές ἀδυναμίες. Εἶναι καί τά διοικητικά, ἡ κατάλυσις τῆς Κανονικῆς Τάξεως; Ὅταν ὅμως αὐτά γίνονται ὅργανα εἰς τάς χεῖρας τῶν πολεμίων, διά νά περάσουν τά σχέδια τῆς προδοσίας, ὅταν αὐτά γίνονται τά μέσα διά τήν «ἀθεωτάτην μεταστοιχείωσιν τῶν πάντων» τότε τά πράγματα γίνται τραγικά. Τά ξένα Κέντρα, γνώριζαν τήν φιλοδοξία τοῦ Νικολάου, γνώριζαν ὅτι εἶναι πανέτοιμος νά προδώση τά πάντα, ἀρκεῖ νά τόν κολακεύσης. Ἐγνώριζαν πολύ καλά, καί τήν ἄλλην μυστικήν προδοσίαν τοῦ 1974, ἡ ὁποία ὡδήγησε εἰς τό βλάσφημον καί προδοτικόν 54/76 ὑπέρ αὐτοῦ Ἀπαλλακτικόν Βούλευμα. Καί ἦσαν βέβαιοι ὅτι ὡς «ἀναγνωρισμένος», βάσει τῆς ἐπί σχισματικῶν χειροθεσίας τοῦ 1971, ἦτο ὁ πλέον κατάλληλος, διά νά ὑπηρετήση καί ὁλοκληρώση τά σχέδια τοῦ Παλαιοημερολογικοῦ Οἱκουμενισμοῦ, τά ὁποῖα προσοχή, δέν εἶναι ἡ ἀφομοίωσις, ἡ διοικητική ἕνωσις, (μέ ἀποτέλεσμα νά φαίνεται ἡ προδοσία), δέν ἦτο ἡ φανερά ὑπαγωγή, τήν ὁποίαν οἱ πάντες ἔστω καί «διά τήν τιμήν τῶν ὅπλων», ὅπως λέγομεν, ἀλλά ἡ ΑΛΛΗΛΟΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ καί ἡ ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ μετά τῶν οἰκουμενιστῶν, ὥστε μέσα ἀπ’ αὐτήν τήν συνύπαρξι νά προκύψη ὁ ἀφανισμός τῆς Ὀρθοδοξίας. 

Πράγματι, ὁ «Πειραιῶς» κ. Νικόλαος ἀπεδείχθη διά μίαν ἀκόμη φοράν «ἄξιος» τῆς ἀποστολῆς του, «ἱκανός» νά παίξη τόν ρόλον τοῦ προδότου, τόν ὁποῖον τοῦ «ἀνέθεσαν» τά ξένα Κέντρα, καί τό 1974 – 1976 μέ τήν «μήνυσι» τοῦ νεοημερολογίτου Πειραιῶς Χρυσοστόμου Ταβλαρουδάκη καί τό 1997-2005 μέσω τοῦ παρασυνοδικοῦ κατεστημένου. Διότι μέ ὅσα ἔπραξε ἤ ἁπλῶς ὑπέγραψε, ἤ ἐσκευώρησε, ἤ ἱεροσύλησε, ἤ κατεχράσθη ὅλα αὐτά τά χρόνια, ἠρνήθη καί προσωπικῶς καί «Συνοδικῶς», καί τήν Ὀρθοδοξίαν - Ὁμολογίαν, καί τήν Ἀποστολικήν Διαδοχήν, καί κατέλυσε τήν Κανονικήν Τάξιν καί τόν Συνοδικόν θεσμόν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχει ξεπεράσει καί αὐτούς τούς νεωτεριστάς, νά ἔχη παρασύρη εἰς τήν προδοσίαν τήν πλειοψηφίαν τῶν ‘Αρχιερέων, ὅπως παρέσυρε παλαιότερον τούς «πέντε» εἰς τήν ἀπάτην τῆς δῆθεν «νεοεικονομαχίας»..

ολο το αρθρο στον συνδεσμο https://synodicalcentregoc.blogspot.com/2020/07/19400-54-2106020176-2106021467-17-22.html#comment-form

Διατελῶ ἐν ἀγάπη Χριστοῦ

Ὁ ἐλάχιστος ἐν ‘Επισκόποις

+ Ο ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΚΗΡΥΚΟΣ

Διά τον «Αντιαιρετικόν Αγωνα" του «Συλλόγου των Ορθοδοξων» καί του "Μητροπολιτικου Φιλοπτωχου Ταμειου", του «Ιερου Φιλανθρωπικου Συνδεσμου Κληρικων Ακαινοτομητου Εκκλησίας ΓΟΧ Ματθαιος ο Α» . Ελάχιστος προς Κύριον ευχέτης. Ο Προεδρος του Μητροπολιτικου Φιλοπτωχου Ταμείου +Ο Μεσογαίας, Λαυρεωτικης καί Αχαρνων Κηρυκος.


ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Κινουνται, βουλεύονται, μελετουν την καταλυσιν ... της Ορθοδοξιας. Δεν θα τα καταφερουν ομως.

Σχολιον που αφορα Στεφανον καί Σεβαστιανόν εξ αφορμης μιας Εγκυκλίου των... 

 

Ο  Κατσουρας καί ο Στεφανος συνεχιζουν αμετανοητοι την  πορεια των πρός  την δημιουργια της νεας παλαιοημερολογιτικης ουνιας ...  Δεν θα  σταματησω να το λεω αυτό. Αυτη αλλωστε ειναι η εντολή πού ελαβαν.  Καί  βιαζονται να την πραγματοποιησουν ... Στο υψος δε της επάρσεως πού  τους  εχει ανεβασει ο Κατσουρας (καί τον Στεφανο καί τον Σεβαστιανό),  ειναι  δυσκολο να τους πη τωρα να κανουν πίσω, η να ταπεινωθουν ολίγον. Δηλαδη   να στραφουν καί πρός τόν εαυτον τους, να δουν καί τα δικα τους λάθη, να   μη βλέπουν μόνο τα των αλλων. Προσωπικα θα τούς ελεγα:  Ας ξεκινησουμε   ενα διαλογο αγαπης καί αληθειας, οπου θα εξετασθουν ολα τα θεματα καί   εκεί θα δουμε ποιοι εκπροσωπουν την Εκκλησία καί ποιοι πρεπει να   μετανοησουν. Διαφορετικα δεν βλέπω τιποτα καλό απ  αυτούς.  Διοτι εχουν   πάθει, οπως φαίνεται, εκείνο πού ελεγε ο Καθηγητης μου στο  Πανεπιστημιο Κων. Μουρατιδης,  οτι ο "αλάθητος Πάπας¨ εφτασε σε τετοιο  "υψος" επαρσεως, ωστε να μην μπορει να  κατεβη ουτε ενα σκαλοπάτι από το  υψος αυτο , γιατι αν το κανη,  πρωτα ο ιδιος καί υστερα ολο το  οικοδομημα του παπισμου θα πεσουν καί θα  γκρεμοτσακιστουν". 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Η περιγραφη της Βοστωνης περί του τι εγινε το 1971 εις Αμερικην

    

ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (+1950)  


Μακάριος εκείνος όστις θέλει φυλάξη και  κρατήση έως τέλους την αμώμητον και αγίαν ημών Ορθόδοξον Πίστιν, την  Πίστιν της Μιάς του Χριστού και Μητρός ημών Αγίας Καθολικής και  Αποστολικής Εκκλησίας, και υπομείνει τας διαφόρους θλίψεις, φυλακάς ή  και εξορίας και λοιπάς κακώσεις. Ο τοιούτος θέλει στεφανωθή και  συναριθμηθή μετά των Ομολογητών και Μαρτύρων.  ( Βρεσθένης Ματθαίος νουθετική επιστολή 1936)   ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥ.

                                                                                  

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

   

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΒΟΣΤΩΝΗΣ 

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Καταντημα ποιμενων παλαι τε καί νυν

ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ ΠΟΙΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙ ΤΕ ΚΑΙ ΝΥΝ
Ὁ Χριστός ἀναφερόμενος εἰς τούς ποιμένας ἐκείνους πού δέν ἀναβαίνουν διά τῆς θύρας εἰς τήν αὐλήν τῶν προβάτων, ἀλλά «ἀλλαχόθεν», τούς ἐχαρακτήρισε «κλέπτας καί ληστάς». (Ἰω. 10,8), ἀλλά καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος τούς ἐχαρακτήρισε «λύκους βαρεῖς» (Πράξ 20, 29) πού εἰσέρχονται εἰς τήν ποίμνην μέ ἔνδυμα προβάτου διά νά κατασπαράξουν τά πρόβατα.
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ
Οἱ αἱρετικοί εἶναι φυτεία τοῦ διαβόλου, ἀλλοτρία βοτάνη, καί ὅποιος δέν ἀπέχει ἀπ’ αὐτῶν εἶναι ζωντανός νεκρός: «Παρακαλῶ ὑμᾶς οὐκ ἐγώ, ἀλλ’ ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, μόνη τῆ Χριστιανικῆ τροφῆ χρῆσθαι, ἀλλοτρίας δέ βοτάνης ἀπέχεσθαι, ἥτις ἐστίν αἵρεσις ... Ἀδελφοί, φεύγετε τάς κακάς παραφυάδας, τάς γεννώσας καρπόν θανατηφόρον, οὗ ἐάν τις γεύσηται, παραλυτικά ἀποθνήσκει. Οὗτοι γάρ οὐκ εἰσί φυτεία τοῦ πνεύματος» (Ἐπιστολή πρός Τραλλιεῖς ἐν Ἁγίου Δαμασκηνοῦ Ε.Π. 96, 508).
Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ὁ Μέγας Βασίλειος σέ μία ἐπιστολή του Ἁγίου Βασιλείου πρός τούς Νικοπολίτας πρεσβυτέρους, γράφει χαρακτηριστικά γιά κάποιους ἀναίσχυντους κληρικούς τῆς ἐποχῆς του: «Ὁ Ἰούδας πού προτίμησε νά πεθάνη στήν ἀγχόνη παρά νά ζεῖ στήν ντροπή, ἀποδείχθηκε προτιμότερος ἀπ’ αὐτούς (τούς Ἱερωμένους) πού στίς μέρες μας στέκουν χωρίς ντροπή ἀπέναντι στήν γενική κατακραυγή καί σχετίζονται ἀναίσχυντα μέ τά αἰσχρά». » (Μέγας Βασίλειος ‘Επιστολή ΣΜ, Νικοπολίταις Πρεσβυτέροις, 2-3 PG 897 Α). Καί παρακάτω: «Μονάχα μή ἐξαπατηθεῖτε ἀπό τίς ψευδολογίες τους ὅταν διακηρύττουν ὀρθότητα πίστεως. Τέτοιοι ἄνθρωποι εἶναι Χριστέμποροι, καί ὄχι Χριστιανοί, καθόσον πάντα προτιμοῦν ἐκεῖνο πού τούς βολεύει στόν παρόντα βίο ἀπό τό νά ζοῦν σύμφωνα μέ τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐγγελίου»(Αὐτόθι)».
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ἐλεεινολογώντας τό κατάντημα τῶν ποιμένων τῆς ἐποχῆς των, ἰδία τῶν Ἐπισκόπων, γράφει χαρακτηριστικά: «Ὁ φόβος ἔλειψε ἐντελῶς ἀπό τίς ψυχές, στήν θέση του μπῆκε ἡ ἀναίδεια. Ἕρμαια στόν τυχόντα εἶναι ἡ θεογνωσία καί τά βάθη τοῦ Πνεύματος... ρίχνουμε τά ἅγια στούς σκύλους καί πετᾶμε μπροστά στούς χοίρους τά μαργαριτάρια .... Δέν ντρεπόμαστε νά ζοῦμε σέ πλήρη ἀνηθικότητα.  Ξένοι ἐντελῶς πρός τήν πίστη μας, σωστοί Μωαβῖτες καί Ἀμμωνῖτες. Ἀνοίξαμε ὄχι τίς πῦλες τῆς δικαιοσύνης, ἀλλά περάσματα ἐμπαιγμοῦ καί αὐθαδείας ἐναντίον ἀλλήλων ...» (Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Περί φυγῆς, λόγος ἀπολογητικός). Ὁ ἴδιος πατήρ χαρακτηρίζει ὡς θρασεῖς ἐκείνους τούς κληρικούς, οἱ ὁποῖοι ἐνῶ οἱ ἴδιοι εἶναι ἀπαίδευτοι, ἐπιχειροῦν νά μορφώσουν τούς ἄλλους: «Καί τό ἐπιχειροῦν μερικοί νά μορφώσουν τούς ἄλλους, πρίν οἱ ἴδιοι ἐκπαιδευτοῦν ἀρκετά, καί νά μαθαίνουν τήν κεραμική τέχνη στό πιθάρι, ὅπως λένε, δηλαδή στίς ψυχές τῶν ἄλλων νά σπουδάζουν τήν εὐσέβεια. (Καί τοῦτο) μοῦ φαίνεται ὅτι ταιριάζει σέ πολύ ἀνόητους ἄν δέν ἔχουν συναίσθηση τῆς ἀμάθειάς τους, σέ θρασεῖς , ἄν καί ὅταν τό ξέρουν, τολμοῦν νά ἐπιχειροῦν τέτοιο πράγμα» (αὐτόθι). Καί πάλιν: «Τοῦτο μόνον ξεπερνᾶ τήν δύναμή μου, τό νά ἀναλάβω τήν ἀρχηγίαν καί κυβέρνησιν ψυχῶν καί, χωρίς νά ἔχω μάθει καλά τό πῶς νά κυβερνῶμαι ὁ ἴδιος, χωρίς νά ἔχω καθαρίσει τήν ψυχή μου ὅσο ἁρμόζει, νά μοῦ ἐμπιστευθοῦν ἐπιστασία ποιμνίου»(αὐτόθι) Ὁ ἴδιος πατήρ στηλιτεύει ἕνα κληρικόν πού ἔχει μόνον ἐξωτερική εὐπρέπεια: «Τότε δικαιολογημένα θά ἀκούγαμε καί ἐμεῖς τίς ἴδιες κατηγορίες, πώς εἴμαστε φίδια καί γεννήματα ἐχιδνῶν καί τυφλοί ὁδηγοί, πού διϋλίζουμε τόν κώνωπα καί καταπίνουμε τήν κάμηλον, τάφοι βρωμεροί μέσα μας, μέ ἐξωτερική εὐπρέπεια, πιάτα φαινομενικά καθαρά...» (αὐτόθι). Ὁ ἴδιος γράφει γιά κείνους πού θεωροῦν τήν ἱερωσύνην ἤ τήν ἀρχιερωσύνην ἀξίωμα «ἀνεξέλεγκτον»: «’Εντράπηκα γιά λογαριασμό ἄλλων, ὅσων χωρίς νά εἶναι καλύτεροι ἀπό τό πλῆθος, καί καλά θά ἦταν, ἄν δέν ἦσαν πολύ χειρότεροι, μέ χέρια ἀκάθαρτα, ἄνιπτα ὅπως ἀκριβῶς λέγεται, καί μέ ἀμύητες ψυχές εἰσάγουν τούς ἑαυτούς των στά ἁγιώτατα., καί πρίν γίνουν ἄξιοι αὐτοί οἱ ἴδιοινά προσέρχωνται στά ἄχραντα μυστήρια, διεκδικοῦν τό ἅγιον Βῆμα, συγκεντρώνονται καί σπρώχνονται γύρω ἀπό τήν Ἁγία ΤΡάποεζα, νομίζοντας τό ἱερατικό ἀξίωμα, ὄχι τύπον ἀρετῆς, ἀλλά εὐκαιρία βιοπορισμοῦ, ὄχι ὑπεύθυνη ὑπηρεσία, ἀλλά ἀξίωμα ἀνεξέλεγκτο». (αὐτόθι)
Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος γράφει ὅτι αἰτία τῶν σχισμάτων εἶναι ἡ φιλαρχία: «Οὐδέν οὕτως Ἐκκλησίαν δυνήσεται διαιρεῖν, ὡς φιλαρχία΄ οὐδέν οὕτω παροξύνει τόν Θεόν, ὡς τό τήν Ἐκκλησίαν διαιρεθῆναι... ‘Ανήρ δέ τις ἅγιος εἶπε τι δοκοῦν εἶναι τολμηρόν, πλήν ἀλλ’ ὅμως ἐφθέγξατο. Τί δή τοῦτο ἐστίν; Οὐδέ μαρτυρίου αἷμα ταύτην δύνασθαι ἐξαλείφειν τήν ἁμαρτίαν ἔφησεν. Ταῦτα μοι εἰρήσθω πρός τούς ἀδιαφόρως διδόντας ἑαυτούς τοῖς σχίζουσιν τήν Ἐκκλησίαν. Εἰ μέν γάρ καί δόγματος ἔχουσιν ἐναντία, καί διά τοῦτο οὐ προσῆκεν ἐκείνοις ἀναμίγνυσθαι΄ εἰ δέ τά αὐτά φρονοῦσι πολλῶ μᾶλλον. Τί δήποτε; Ὅτι φιλαρχίας ἐστίν ἡ νόσος... Διά τοῦτο λέγω καί διαμαρτύρομαι, ὅτι τό εἰς αἵρεσιν ἐμπεσεῖν τό τήν Ἐκκλησίαν σχῖσαι οὐκ ἔλαττον ἐστι κακόν». Καί ἐν μεταφράσει: «Τίποτε δέν θά μπορέσει νά διαρεῖ ἔστι τήν Ἐκκλησία, ὅπως ἡ φιλάρχία. Τίποτε δέν παροξύνει ἔτσι τόν Θεό, ὅπως τό νά διαιρεθεῖ ἡ Ἐκκλησία... Κάποιος δέ ἅγιος ἄνδρας εἶπε κάτι, τό ὁποῖο φαίνεται ὅτι εἶναι τολμηρό, πλήν ὅμως τό εἶπε. Τί λοιπόν εἶναι αὐτό; Εἶπε ὅτι αὐτήν τήν ἁμαρτία δέν μπορεῖ νά τήν ἐξαλείψει οὔτε αἷμα μαρτυρίου. Αὐτά μου ἄς λεχθοῦνσ’ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι παραδίδουν τούς ἑαυτούς τους ἀπερισκέπτως σ’ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι σχίζουν τήν Ἐκκλησία. Γιατί ἐάν μέν ἔχουνκαί δόγματα ἀντίθετα, καί γι’ αὐτό τό λόγο δέν θά ἔπρεπε νά ἀναμιγνύονται μέ ἐκείνους΄ ἐάν δέ πρεσβεύουν τά ἴδια, πολύ περισσότερο. Γιατί λοιπόν; Γιατί τῆς φιλαρχίας εἶναι ἡ ἀρρώστεια.... Γιά τοῦτο λέγω καί διαμαρτύρομαι, ὅτι ἀπό τό νά περιπέσεικανείς στήν αἵρεση, τό νά σχίσει τήν ‘Εκκλησία, δέν εἶναι μικρότερο κακό» (Ἁγίου ‘Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου , PG 62, 85-87)
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Καί πάλιν ὁ ἱερός Χρυσόστομος γράφει: «Οἱ εὐτελεῖς καί οἱ ἄτιμοι, πού ἐγιναν ἔντιμοι καί ζηλευτοί διά τοῦ ὀνόματός Σου, χρησιμοποιοῦν τήν τιμήν ἐναντίον τοῦ τιμήσαντος καί ἐνεργοῦν μέ θρασύτητα καί προσβάλλουν τά ἅγια μέ τήν ἀπώθηση καί ἐκδίωξη τῶν ἱκανῶν, γιά νά εἶναι αὐτοί οἱ πονηροί ἥσυχοι καί ἀσύδοτοι στήν κατ’ ἀρέσκειαν ἀνατροπήν τῆς ἐκκλησιαστικῆς τάξεως ....». Ὁ ἴδιος γράφει: «Εἰπέ μου πραγματικά, ἀπό ποῦ νομίζεις ὅτι προέρχονται οἱ τόσες ταραχές στήν Ἐκκλησία; Ἐγώ νομίζω ὅτι δέν γεννῶνται ἀπό ἄλλην αἰτίαν παρά ἀπό τό γεγονός ὅτι οἱ ἐκλογές τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων ἐνεργοῦνται μέ πολλήν ἐπιπολαιότητα .... Διότι ἄν συμβεῖ νά ποθεῖ τό ἀξίωμα αὐτό μέ πάθος, μόλις τό καταλάβει, ἡ φλόγα τοῦ πάθους ἀνάβει ἰσχυρότερη. Καί τότε παραδίνεται σ’ αὐτό τό πάθος, μόλις τό καταλάβει, καί χρησιμοποιεῖ κάθε μέσον γιά νά κρατεῖ τό ἀξίωμα μέ ἀσφάλεια. Κολακεύει, συμπεριφέρεται μέ δουλοπρέρπεια καί ἀναξιότητα, ἐξοδεύει ἄφθονα χρήματα. Παραλείπω δέ τό γεγονός, ὅτι μερικοί ἐβεβήλωσαν τήν Ἐκκλησίαν καί μέ φόνους καί ἀναστάτωσαν πόλεις γιά νά κρατήσουν τό ἀξίωμα τῆς ἱερωσύνης» (Ἀπό τούς περί Ἱερωσύνης λόγους). Ὁ ἱερός Χρυσόστομος τονίζοντας τήν καταρρύπανση τῆς ἱερωσύνης ἀπό ἀνθρώπους τυχαίους ἐπίσης γράφει: «Δέν εἶναι (ἡ ἱερωσύνη) ὑπεύθυνος γιά τίς κακίες πού ἀνέφερα, ἀλλά ἐμεῖς πού τήν καταρρυπαίνουμε, τουλάχιστον ὅσον ἐξαρτᾶται ἀπό ἐμᾶς, μέ αὐτούς τούς μολυσμούς διά τῆς παραδόσεως σέ ἀνθρώπους τυχαίους. Καί αὐτοί χωρίς νά ἐξετάσουν τήν ψυχική τους κατάσταση, χωρίς νά ἀναλογισθοῦν τό μέγεθος τοῦ ἀξιώματος, δέχονται προθύμως τό δῶρον, ἀλλά ὅταν ἔλθουν στά πράγματα, σκοτιζόμενοι ἀπό τήν ἀπειρίαν, γεμίζουν τόν λαόν πού τούς ἐμπιστεύθηκαν μέ μύρια κακά.  Λίαν ἐπικίνδυνος (ἐξουσία) ἡ ἐπισκοπή, καί ὄχι μόνον ὁ ἐπίσκοπος πού ἐπιπηδᾶ σ’ αὐτήν, ἀλλά καί αὐτοί πού ψηφίζουν ἀνάξιον (ὡς ἐπίσκοπον) ἀπαραιτήτως εἶναι ὑπεύθυνοι ἐπιτιμίων».  Ὅταν ὁ ἐξόριστος Χρυσόστομος ἔμαθε διά τήν ἐκλογήν τοῦ Ἀρσακίου, ἔγραψε ἀγανακτισμένος σέ ἕναν ἀπό τούς ἔμπιστους ἐπισκόπους του, τόν Κυριακό Συνάδων, τά ἑξῆς: "Μοῦ μετέφεραν τί συνέβη μ᾿ αὐτόν τόν ἀνόητο, πού ὑψώθηκε στόν ᾿Επισκοπικό μου θρόνο ἀπό τήν αὐτοκράτειρα. ῎Εμαθα τίς σκληρότητες, πού διαπράχθηκαν ἀπ᾿ αὐτόν τόν ἄτιμο ἐνάντια στούς ἀδελφούς μας, πού δέν θέλουν νά ἐπικοινωνήσουν μαζί του, καί πώς πολλοί ἀνάμεσά τους πέθαναν στήν φυλακή γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς ὑπόθεσής μου. Εἶναι ἕνας προβατόσχημος λύκος, ἕνας μοιχός κάτω ἀπό τήν μάσκα ἐπισκόπου. ῞Οπως ἡ γυναίκα θεωρεῖται μοιχαλίδα, ὄταν ἔχει σχέσεις μἐ ἄλλον ἄνδρα, ἐνῶ ζῇ ὁ σύζυγός της, ἔτσι ὁ ᾿Αρσάκιος εἶναι μοιχός, ὄχι κατά σάρκα, ἀλλά κατά πνεῦμα. ᾿Ενῶ ἀκόμη ζῶ, ἅρπαξε τήν ᾿Εκκλησία τῆς ὁποίας εἶμαι σύζυγος". ....
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ  Ο ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ
Ὁ δέ ἅγιος Ἰσίδωρος ὁ Πηλουσιώτης γράφει εἰς τόν Ἐπίσκοπον Θεοδόσιον: «Τήν εὐκοσμίαν τῆς (ἐπισκοπικῆς) ἐξουσίας σέ τυραννίδα καί ἀκοσμίαν ἔχεις μετασχηματίσει, καί πόνους καί βάσανα προξενώντας στούς ἀρχομένους, τίς δέ ἠδονές κυνηγᾶς γιά τόν ἑαυτό σου ... μέ τήν ζωή σου βάζεις ὑπογραφή τυραννίδος» (Ε.Π. 78, 781). Ὁ ἴδιος ἀπευθυνόμενος εἰς τόν διάκονον Λαμπέτιον τονίζει: Πάρα πολύ θαυμάζω, πῶς μερικοί (ἀπό τούς ἐπισκόπους) πού τώρα νεωτερίζουν, τήν ποιμενικήν φιλοστοργίαν σέ τυραννικήν αὐτονομίαν μετέβαλον. Νομίζουν ὅτι δέν τούς ἔχει ἀνατεθεῖ ὑπεύθυνος ἀρχή, ἀλλά ὅτι τούς ἔχει δοθῆ μέ κλῆρον αὐτοκρατορική ἐξουσία». (Ε.Π. 78, 1485)  Ὁ ἴδιος ἅγιος λέγει ὅτι ὁ κληρικός ὀφείλει «παντός τυραννικοῦ καί αἰσχροῦ πάθους ἄβατον ἑαυτόν διατηρεῖν».
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: Περί Ἐκκλησιαστικῆς Εἰρήνης γράφει:  «Τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης οὐδέν ὑψηλότερον! δι’ ἥν νόμος καί προφῆται, δι’ ἥν Θεός ἄνθρωπος γέγονε, τοῦτο δέ τό μέγα καί ἀνεξιχνίαστον ὄντως μυστήριον΄ ἥν ἦλθε Χριστός εὐαγγελίσασθαι, ἥν αὐτός Χριστός τοῖς οἰκείοις μαθηταῖς πρό τοῦ πάθους καί μετά τήν ἐκ τοῦ πάθους ἀνάστασιν ἐδωρήσατο΄ ἥν καί εἰς οὐρανούς ἀνιών μετά τῆς σαρκός αὐτοῦ, ὅθεν κατεληλύθει ἄσαρκος, ὡς κλῆρον τοῖς ‘Αποστόλοις καί δι’ αὐτῶν τῆ Ἐκκλησία κατέλιπεν. Εἰρήνη δέ ἐστίν ἡ ἐν τῶ ἀγαθῶ συμφωνία΄ τό γάρ κακῶς συμφωνοῦν, στασιάζειν μᾶλλον ἤ εἰρηνεύειν λεχθήσεται». Καί ἐν μεταφράσει: «Τῆς ἐκκλησιαστικῆς εἰρήνης τίποτα ὑψηλότερο! Γι’ αὐτήν ὁ νόμος καί οἱ προφῆτες, γι’ αὐτήν ὁ Θεός ἄνθρωπος ἔγινε, αὐτό λοιπόν τό μέγα καί ἀνεξιχνίαστο πράγματι μυστήριο. Αὐτήν ἦλθε ὁ Χριστός νά εὐαγγελισθῆ. Αὐτήν ὁ Χριστός στούς μαθητές του πρό τοῦ πάθους Του καί μετά τήν Ἀνάστασή Του ἐδώρησε. Αὐτήν καί ὅταν ἀνέβηκε στούς οὐρανούς μέ τή σάρκα του, ἀπ’ ὅπου κατέβει ἄσαρκος, κληρονομιά στούς ἀποστόλους καί δι’ αὐτῶν στήν Ἐκκλησία του κατέλιπε. Εἰρήνη δέ εἶναι ἡ συμφωνία στό ἀγαθό. Γιατί τό νά συμφωνεῖ κανείς στό κακό, μᾶλλον διχοστασία παρά εἰρήνη θά ὀνομασθῆ». (Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, PG 95, 65)
Ο ΙΕΡΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
Ἐάν δέν πρέπει νά ἐπαινοῦμε τήν παρανομία κανενός, ὅπως νουθετεῖ ὁ ἱερός Φώτιος τό πνευματικόν του τέκνο Μιχαήλ, ἠγεμόνα τῆς Βουλγαρίας,  πολύ περισσότερον δέν πρέπει νά ἐπαινοῦμε τίς παρανομίες τῶν ἱερωμένων, ἀλλά μᾶλλον καί νά τίς ἐλέγχουμε: «Μήν ἐπαινέσης τήν παρανομία κανενός ἀκόμη καί ἄν φαίνεται ὅτι εὐημερεῖ ἐξ’ αἰτίας αὐτῆς τῆς παρανομίας. Διότι θά δώσεις τό δικαίωμα εἰς αὐτόν νά παρανομεῖ εὐκολώτερα καί θά ἀποδειχθῆ ὅτι καί σύ ψάχνεις νά βρεῖς κατάλληλη εὐκαιρία, προκειμένου νά κάνεις παρόμοιες πράξεις. Καθότι, ὅποιος πρίν νά τοῦ παρουσιασθῆ ἡ ἀνάλογη εὐκαιρία, ἐπαινεῖ κάποια πράγματα δείχνοντας ὅτι τά ἐπαινεῖ καί τά τιμᾶ, τί δέ θά μποροῦσε νά κάνη ἄν τοῦ δοθοῦν οἱ κατάλληλες περιστάσεις».
(Εδημοσιευθη εις «ΚΗΡΥΞ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ» συνεχεια του φυλλαδίου «Εκκλησιαστικη Ενημερωσις» Τευχος  744       -      Αυγουστος 2017 καί τελευταια δημοσιευσις εις: "Ο ΚΗΡΥΞ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ" ενημερωτικόν φυλλάδιον, η πρωτη μετα την αλλαγην του Ημερολογιου Εφημερίς των Γνησιων Ορθοδοξων Χριστιανων, το οποίον εκδίδεται εις τά πλαίσια της Γνησιας Ορθοδοξου Ιεραποστολής καί Αντιαιρετικου Αγωνος, υπό των Ιερων παρεκκλησίων Αγιων Κηρυκου καί Ιουλίττης, Αγιου Γρηγορίου του Ε καί Αγιων Μαρτυρων Μηνα, Βικτωρος καί Βικεντιου της Στεγης Φιλοξενίας Κληρικων του Ιερου Ναου Αγιας Τριαδος, διευθυνσις Ιπποκρατους 25 καί Ορφεως 40 Κατω Ηλιουπολις, τευχος 1110/Δεκεμβριος 2020)