February 18th, 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Οι Αγιοι Κολλυβαδες Πατερες οι εκ του Αγιωνυμου Αθωνος ορμωμενοι

 Σύναξη των Οσίων Κολλυβάδων Πατέρων, των εκ του Αγιωνύμου Άθωνος ορμωμένων

Ημερομηνία εορτής: 08/05/2021

Τύπος εορτής: Με βάση το Πάσχα.
Εορτάζει 6 ημέρες μετά το Άγιο Πάσχα. Άγιοι που εορτάζουν:  Συναξη Των Οσιων Κολλυβαδων Πατερων, Των Εκ Του Αγιωνυμου Αθωνος Ορμωμενων             
 

 Γέγηθε ὑμῖν ὁ Ἄθως Κολλυβάδες,
Νύμφη δὲ Χριστοῦ, νῦν Ἐκκλησία χαίρει

Σπείραντες Θεοῦ τήν γνῶσιν Κολλυβάδες,
δράγματα ζωῆς ἐθέρισαν ἀφθόνως

Ἡμέρα Λαμπρᾶς καταπαύσεως δεῦτε
ἐργάτας φωτός στέψωμεν Κολλυβάδας.

Βιογραφία
Στην  ιστορία της Εκκλησίας μας το Πνεύμα το Άγιο αναδεικνύει κάποιες  πνευματικές προσωπικότητες, οι οποίες όχι μόνο χαρακτηρίζουν την εποχή  τους, αλλά και γίνονται φωτεινοί φάροι για τις επερχόμενες γενεές. Γι’  αυτό ατενίζοντας προς αυτούς μπορούμε και εμείς, οι «εις τους εσχάτους  καιρούς καταντήσαντες», να διαπλεύσουμε ακίνδυνα, «αβρόχοις ποσί» την  θάλασσα των πειρασμών, των παθών, των πλανών του διαβόλου και να  φθάσουμε στο λιμάνι της «όντως ζωής», της απαθείας, του «σαββατισμού»·  να επιτύχουμε την σωτηρία μας. Τέτοιοι ήταν οι Τρεις Ιεράρχες (βλέπε 30 Ιανουαρίου), ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής (βλέπε 21 Ιανουαρίου), ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος (βλέπε 12 Οκτωβρίου), ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς (βλέπε 14 Νοεμβρίου), οι Κολλυβάδες Πατέρες.

Η  εμφάνιση των Κολλυβάδων κατά τον 18ο μ.Χ. αιώνα στον αγιορειτικό και  ευρύτερα τον ελλαδικό χώρο, προκαλεί μία δυναμική επιστροφή στις ρίζες  της Ορθοδόξου Πατερικής Παραδόσεως.

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Το νεο δημοσιευμα της Κατακομβικης Εκκλησίας περί των "χειροθεσιων" του 1971. Ακολουθουν σχολια.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ:  Τα πρωτόκολλα της ΡΟΕΔ γράφουν ξεκάθαρα για Χειροθεσίες 

   Η μετάφραση απο google αλλά ειναι πολύ καλή

1971:  Στις 28 Σεπτεμβρίου, σχετικά με την έφεση της Συνόδου του Ματθαίου, το  Συμβούλιο Επισκόπων του ΠΑΣΕΚ εξέδωσε τον ακόλουθο ορισμό: «Το 1948, ο  επίσκοπος Ματθαίος χειροτονίασε τους επίσκοπους μόνος του, πεπεισμένος  ότι, κάτω από συνθήκες δίωξης, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα διατήρησης της  πραγματικής ορθόδοξης ελληνικής ιεραρχίας. Είναι αδύνατο για εμάς να  προσδιορίσουμε ακριβώς πόσο αδύνατο ήταν εκείνη τη στιγμή να λάβει τη  βοήθεια του Επισκόπου Πολύκαρπου ή του Μητροπολίτη Χρυσόστομου στην  εκτέλεση της πρώτης χειροτονίας. Ωστόσο, από τις χειρονομίες που  διαπράττει μόνος του, προέρχεται το λεγόμενο. την ιεραρχία του Ματθαίου,  η οποία δεν έγινε από το άλλο μέρος των οικοδόμων, με επικεφαλής τον  Αρχιεπίσκοπο Ακάκι, και τώρα από τον Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο. Στην Ελλάδα,  υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής επισκόπων και  κληρικών από την ομάδα,που αντιπροσωπεύουν τώρα ο Μητροπολίτης Καλλιστής  και ο Επιφάνιος. Όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, ο  καθεδρικός ναός μας έχει δύο αρχές - την ακριβεία και την οικονομία.

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Το δογμα της "εξ ακρας συλλήψεως" εμψυχωσεως του εμβρυου.

Από πιo μήνα αποκτά Ψυχή το έμβρυο


  • Dogma
  • 05 Σεπτεμβρίου 2019
  • Από πότε άραγε το έμβρυο αποκτά ψυχή; Γιατί κάποιοι  υποστηρίζουν ότι το έμβρυο εμψυχούται στον τρίτο μήνα; Είναι η άποψη  αυτή επιστημονικά και θεολογικά αποδεκτή;

         Υπάρχει μια αίρεση η οποία διατείνεται ότι το έμβρυο εμψυχούται  κατά τον τρίτο μήνα της κυήσεως. Υιοθετώντας, ωστόσο κάποιος τη θέση  αυτή, δέχεται ταυτόχρονα ότι επιτρέπονται οι εκτρώσεις μέχρι και τον  τρίτο μήνα της κυήσεως. Τονίζεται, μάλιστα, εμφαντικά ότι σύμφωνα με τη  διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, άλλο είναι το ζων και άλλο το έμψυχο  έμβρυο.

Ο Δρ Θεολογίας Χριστόδουλος Βασιλειάδης εξηγεί:

Collapse )