January 29th, 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Νεκρωμενα εμβρυακα κυτταρα χρησιμοποιουνται για τα εμβόλια κατα του COVID — 19

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021

Τα ήδη νεκρωμένα εμβρυακά κύτταρα δεν προσκρούουν σε κάποιο ηθικό εμπόδιο;

Σχόλιο Λ.Ν.  "Τὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀποίμαντα. Έρρει τὰ καλά, γυμνὰ τὰ κακά, ὁ πλοῦς ἐν νυκτί, πυρσὸς οὐδαμοῦ, Χριστὸς καθεύδει".
Νομίζω ότι η συγκεκριμένη, γνωστή ρήση, του μεγάλου αγίου πατρός και οικουμενικού διδασκάλου, Γρηγορίου του Ναζιανζηνού, αποτυπώνει το δράμα του σημερινού επισκοπικού δυναμικού, πλην ολίγων εξαιρέσεων φυσικά.
Και μόνο η ομολογία του μητροπολίτη Μεσογαίας, επί τη βάσει της οποίας, λόγω πιέσεως χρόνου σημειώθηκε βιασύνη στη μελέτη του όλου ζητήματος, φανερώνει πολλά.
Η εκκλησιαστική Ιστορία θα καταγράψει με μελανές σελίδες τη στάση της εκκλησιαστικής διοικήσεως κατά τις ημέρες της υγειονομικής κρίσεως, με κορυφαίο γεγονός αυτό της υπό της ΔΙΣ διακήρυξεως ότι η υγεία του σώματος συνιστά το υπέρτατο αγαθό επί της γης...
Κατάσταση ζοφώδης και μελαγχολική...
Λ.Ν.

Ο Σεβ. Μεσογαίας προσκεκλημένος εις Ιερατικήν Σύναξιν του Σεβ. Νεαπόλεως της 24ης Ιανουαρίου 2021 διά το εμβόλιον του κορωνοϊού εδήλωσε ότι εγνώριζε αυτός και η επιτροπή βιοηθικής της Εκκλησίας ήδη από τον Μάρτιον 2020 περί των εμβολίων. 

Ωστόσο, μας προκαλεί ιδιαιτέραν έκπληξιν ότι δεν εγνώριζε τίποτε περί εμβρυϊκών κυττάρων εις τα εμβόλια πριν το αναφέρει ο Σεβ. Κυθήρων, χαρακτηρίζει την έκτρωσιν “διακοπήν κυήσεως” και καταλήγει ότι δεν τίθεται ηθικόν ζήτημα επειδή πρόκειται ήδη διά “νεκρωμένα έμβρυα” που δεν οδηγήθησαν εις την έκτρωσιν διά το εμβόλιον!

(youtube.com)

Απομαγνητοφώνηση Ορθόδοξος Τύπος:

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ Νο 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021 ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΛΕΠΡΩΝ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΑΤΑ

Ιεραποστολικον φυλλάδιον πνευματικης οικοδομης

Εκδιδεται υπό του Μητροπολιτου ΓΟΧ Μεσογαίας, Λαυρεωτικης καί Αχαρνων Κηρυκου Προεδρου του «Μητροπολιτικου Φιλοπτωχου Ταμείου», κατα το αρθρον 4 του Καταστατικου του «Ιερου Φιλανθρωπικου Συνδεσμου Κληρικων Ακαινοτομητου Εκκλησίας (ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ Ματθαιος ο Α΄)» ιδρυθεντος κατοπιντης υπ αριθμ.  207/6.7.95/19.7.95 Απόφασεως αυτου.  Διεθυνσις: Επισκοπείον Ιεράς Μονης Αγιας Αικατερινης Στρογγυλη, 4ο χιλιόμετρο λεωφορου Κορωπίου - Μαρκοπουλου Αττικης.

Τευχος 14 Ιανουαριος 2021

ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΔΙΔΑΧΑΙ 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΑ 

ΛΕΠΡΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΒ ΛΟΥΚΑ (ΙΖ 12-19) 

Τῷ καιρῷ εκείνω, εἰσερχομένου τοῦ Ἰησοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν αὐτῷ δέκα λεπροὶ ἄνδρες, οἳ ἔστησαν πόρρωθεν, καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνὴν λέγοντες· Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς· πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὑπάγειν αὐτοὺς ἐκαθαρίσθησαν. Εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, ὑπέστρεψε μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ εὐχαριστῶν αὐτῷ· καὶ αὐτὸς ἦν Σαμαρείτης. Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· οὐχὶ οἱ δέκα ἐκαθαρίσθησαν; Οἱ δὲ ἐννέα ποῦ; Οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος; Καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀναστὰς πορεύου· ἡ πίστις σου σέσωκέ σε.

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

Collapse )