January 23rd, 2021

ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΑΔΕΛΦΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΣ... "ΑΓΑΘΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΝΑ"

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Ιεραποστολικον Φυλλάδιον Επισκοπείου Ιερας Μονης Αγιας Αικατερινης Κορωπίου Αττικης, Διευθυνσις: 4ο χιλιομ. Λεωφ. Κορωπίου Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 54 Κορωπι 19401, Τηλ. 210 6020176, 60907162202, 6977290326  Αριθμ. Φυλλου 25    Ιανουαριος 2021 

ΑΓΑΘΟΙ ΟΙ ΔΥΟ ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΝΑ

Ποτὲ μόνος

19 Aug, 2018 

Στὸν δρόμο τῆς ζωῆς σου, στὴν καθημερινὴ πάλη, στὸν ἀγώνα τὸν πνευματικό, σὲ κάθε σου προσπάθεια μὴ μένεις μόνος. Ἡ παρουσία κάποιου ἄλλου δίπλα σου, συμπαραστάτη, φίλου, βοηθοῦ, εἶναι ἀπαραίτητη.

Τὸ λέει μὲ σαφήνεια ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ, τὸ γράφει ὁ σοφὸς Σολομών: «Οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνί», ἀλίμονο στὸν ἕνα, ποὺ μένει ἀπομονωμένος, ποὺ δὲν ἔχει κάποιον δίπλα του. Θὰ ἔλθει ἡ δύσκολη ὥρα στὴ ζωή του, θὰ λυγίσει ἴσως κάποτε, μπορεῖ νὰ τὸν ἐγκαταλείψουν οἱ δυνάμεις του καὶ νὰ πέσει. Ποιὸς τότε θὰ βρεθεῖ κοντά του νὰ τὸν σηκώσει, νὰ τὸν στηρίξει; «Οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνί, ὅταν πέσῃ καὶ μὴ ᾖ δεύτερος ἐγεῖραι αὐτόν».

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ ΤΟΥ "ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ"

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Ιεραποστολικον Φυλλάδιον του «Συλλόγου των Ορθοδοξων» του Επισκοπείου της Ιερας Μονης Αγιας Αικατερινης Κορωπίου Αττικης, Διευθυνσις: 4ο χιλιομ. Λεωφ. Κορωπίου Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 54 Κορωπι 19401, Τηλ. 210 6020176, 60907162202, 6977290326

 Αριθμ. Φυλλου 26    Ιανουαριος 2021 

Ὁ Χριστὸς μᾶς ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὰ δεσμὰ τοῦ κόσμου καὶ τῆς φθορᾶς, καὶ μᾶς παρέδωσε τὴν ἀλήθεια, μᾶς ἔκανε μετοχους τῆς σοφίας, ποὺ ἀρχὴ τῆς εἶναι ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ. Εἶναι μεγάλο κατακρήμνισμα, νὰ ζητᾶ κανεὶς πίσω τὰ δεσμά του.

ΞΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ: 

ΠΗΓΗ: Αναρτησις Margarita Louka

Κείμενον: Μαρίας Κορνάρου

Μέσα στὸ κλίμα ἀντιχριστιανικοῦ παροξυσμοῦ ποὺ βιώνουμε μὲ τὴν ἀφορμὴ (ἀλλ’ ὄχι ἐξαιτίας) τῆς πανδημίας, παρατηροῦμε ἀκόμη πιὸ καθαρὰ τὸ παράδοξο ποὺ χρόνια τώρα βλέπουμε νὰ συμβαίνει. Ἄνθρωποι ἐντελῶς ἀδιάφοροι γιὰ τὴ χριστιανικὴ ζωή, ἀμαθεὶς ὡς πρὸς τὶς ἀλήθειες τῆς Πίστεως καὶ ἐνίοτε ἐχθρικοὶ πρὸς τὸ χριστιανικὸ φρόνημα, μποροῦν αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὅπου ἡ ἀντικληρικαλιστικὴ ρητορικὴ ἔχει τὴν τιμιτική της καὶ τὸ «ξέπλυμα» τῆς ἀνησυχίας γιὰ τὴν ἀσθένεια νὰ γίνουν ἀπροκάλυπτοι κατήγοροι τῆς Ἐκκλησίας. 

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΕΝ ΜΟΝΗ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΔΑ, ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΟΥΔΑΜΟΥ ...

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Ιεραποστολικον Φυλλάδιον του «Συλλόγου των Ορθοδοξων» του Επισκοπείου της Ιερας Μονης Αγιας Αικατερινης Κορωπίου Αττικης, Διευθυνσις: 4ο χιλιομ. Λεωφ. Κορωπίου Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 54 Κορωπι 19401, Τηλ. 210 6020176, 60907162202, 6977290326

Αριθμ. Φυλλου 28    Ιανουαριος 2021 

ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΠΤΙΖΩΝΤΑΙ ΕΞΑΠΑΝΤΟΣ

(ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ, ΤΟΜΟΣ Α, ΣΕΛ.185 - 190, ΕΚΔΟΣΙΣ ΚΑΛΥΒΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, ΣΚΗΤΗ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ)

Ἐδημοσιεύθη εἰς τό kirykos livejournal τήν Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010 και εἰς την «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ» Τεῦχος 468/Σεπτέμβριος 2010)

«....

Καικίλλιος Λιβεράριος εἶπεν: 

Collapse )
ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

Ιεραποστολικον Φυλλάδιον του «Συλλόγου των Ορθοδοξων» του Επισκοπείου -  Μονης Αγιας Αικατερινης Κορωπίου Αττικης, Διευθυνσις: 4ο χιλιομετρον Λεωφορου Κορωπίου Μαρκοπούλου, Τ.Θ. 54 Κορωπι 19401, Τηλ. 210 6020176, 60907162202, 6977290326

 Αριθμ. Φυλλου 29    Ιανουαριος 2021 

ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ: 

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νιγηρίας παρεχώρησε συνέντευξιν, εις τήν οποίαν διαφαίνεται ότι δέν έχει κατανοήσει βασικά σημεία τής Ορθοδόξου θεολογίας

Ο Σεβασμιώτατος μεταθέτει εις τόν χώρον τής εσχατολογίας τήν επίδρασιν τής Ακτίστου Χάριτος, δηλαδή κατά τήν άποψίν του εις τό παρόν ο βίος εκτυλίσσεται πάντοτε καί απαραβάτως υπό τούς νόμους τής φθοράς, χωρίς νά δέχεται ότι, «όπου γάρ βούλεται Θεός νικάται φύσεως τάξις», σύμφωνα με πληροφορίες από τον Ορθόδοξο Τύπο

21 Ιανουαρίου, 2021

Παραλλήλως καίτοι ανήκει εις τό Πατριαρχείον Αλεξανδρείας θεωρεί ως γνώμονα τάς οδηγίας τού Πατριάρχου Κων/λεως, πού «αφήνει στή διακριτική ευχέρεια τών κατά τόπους επισκόπων νά φροντίσουμε γιά τό πώς θά διαχειριστούμε τίς ακολουθίες»!

Έπειτα από αυτό δέν μάς προξενεί εντύπωσιν ότι ήλλαξε τόν τρόπον μεταδόσεως τής Θείας Κοινωνίας ούτε ότι θεωρεί επαρκές τό νά μεταδίδεται η Θεία Λειτουργία διά τής τηλοψίας! Από ποίον προσπαθεί νά «προστατεύσει τό δικό του ποίμνιο», από τόν Χριστόν; Παραθέτομεν ολίγα αποσπάσματα πρός κρίσιν τών αναγνωστών, ως εδημοσιεύθησαν εις τήν εφημερίδα «Καθημερινή» τής 27ης Δεκεμβρίου 2020:

Collapse )