ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ (kirykos) wrote,
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
kirykos

Category:

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ - ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΗΡΥΚΟΥ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ Π. ΑΝΔΡΕΑ ΣΙΝΤΝΙΕΒ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ

Пасхальное Послание Митрополита Месогейского Кирика
«Смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечнаго начало».

Обыкновенно, возлюбленные братья и сестры, и чада о Господе духовные, обыкновенно мы духовные пастыри ваши, составляем и посылаем ко благовремени Светоносного Воскресения Христова Пасхальные Послания, многие из которых имеют глубину и значимость, и богатство богословских и пастырских доводов, но однако ничтожны в духовном отношении и Воскресении ...
Мы возглашаем друг другу пасхальные приветствия, без того чтобы обратить это приветствие к воскресению нашей собственной мертвости. И сие потому так, что внутри нас нет совоскресения Христу, а ведь ради этой цели само переживаемое нами Спасительное Воскресение Христово произошло именно таким способом, - но нет внутри нас «умерщвления адовой греховности» и соответственно «иного жития вечного начала».
Таинство сие совоскресения с воскресшим Христом – есть таинство спасения. И как таинство его нельзя описать, невозможно проанализировать. Но им можно жить. И таковое жительство означает, что мы умерщвляем внутри нас царство греха, разбиваем ключи и замки Ада и тогда действительно приходит в нас свет Воскресения.
Иначе, если и возглашаем мы друг другу одними только устами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!», пребывая тем не менее в гробе различных лукавствий, гордыни и нераскаянности, тогда жительство наше проходит вне таинства спасения.
Так вот хотя мы и произносим великие слова, публикуем броские послания, явно ощущаем некоторую мирскую радость – мы не встретили воскресения, более того отреклись от него своими своими лукавыми деяниями. Мы из Царских Врат возглашаем «Придите вземлете свет от невечернего света» и вы торопитесь возжечь свечи ваши. И несмотря на это пребываем по большей части во мраке. Потому как, если гасим грехами нашей жизни тот свет, который есть в нас – сколько там тьмы? Если устами нашими возглашаем «смерти празднуем умерщвление» и при этом живем как мертвецы, безнадежно небрежны к духовному, если не нас волнует храбрость Иосифа Аримафейского, который отважился просить похоронить тело Христово, если не мы вдохновляемся мужеством почтенного из начальствующих Никодима или мужественностью Жен Мироносиц, если пребываем у гроба в отрицании и неверии, тогда какая нам польза от говорения «Христос Воскресе»?
Каким образом будем трудиться ради исхода от гроба грехов? Как можем праздновать истинную Пасху?
Чрез совоскресение!
Прежде пройдя путь сораспятия, сохождения и совосхождения со Христом на Голгофу - вот что имеет абсолютно полную связь с совоскресением. Но и сие сохождение и совосхождение со Христом на Голгофу будет иметь ценность и действительность только в смирении и сокрушении. И даже если мы прямо отрекаемся от Учителя - еще есть путь сохождения Христу. Петр трижды отрекшись от Христа, услышав трижды прокричавшего петуха «исшед вон плакася горько».
Только смиренные и уязвленные сердцем знают дорогу покаяния и сокрушения. И только прошедшие через личную Голгофу смирения и мучений, т.е. значит покаяние, и первыми достигшие пустого гроба, переживут воскресение и вкусят неизреченной радости вечности. Только елицы вернии познают в жизни своей Христа как «Закланного агнца», узрят его как победителя смерти, ибо только они знают что значит «изыде побеждаяй и да победит».
Возлюбленные мои братия, как есть всегда и днесь путь Голгофы – это путь которым шествует истинная Церковь Христова. Более того Церковь есть единственный путь Голгофы. Единственный путь к Воскресению. Ибо Она есть Церковь Креста и Воскресения. Елицы жительствующие как истинные члены Ее, елицы содержащие безукоризненным и подлинным доброе Исповедание Веры (Православие, которое немыслимо без Праводелания, т.е. без сохождения и сораспятия Христу), только они в действительности восходят мученическим путем Голгофы, только они празднуют действительное воскресение, только они достоинствуют совоскресения, только для них делается действительным пасхальное приветствие ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments