kirykos

Το εμβρυο εις την κοιλίαν της μητρος του ειναι τελειος ανθρωπος, "εξ ακρας συλληψεως"

ΙΕΡΟΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 

ΤΗΣ ΑΚΑΙΝΟΤΟΜΗΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΙΦΣΚΑΕΓΟΧ ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ο Α ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟΝ ΑΓ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΤΟΜΕΥΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ - ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ

4ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΛΕΩΦ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΠ. 185  ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Εναντιον των οσων διετυπωσε εις βιβλίον του υπό τον τιτλον: «ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ» (Περαιευς Β εκδοσις 1994),  ο παλαι  ποτε Πειραιως καί Νησων Νικόλαος Μεσσιακαρης, καθως καί εναντιον καί  αλλων αιρετικων φρονηματων του, υπεβλήθησαν τοσον υπ εμου, οσον καί υπό ετερων προσωπων, πλείσται  οσαι καταγγελίαι.

Ιδου τι εγραψε ο Πειραιως Νικόλαος: "Το εμβρυον εν τη κοιλία της μητρος μορφουται, ηγουν σχηματιζονται απαντα αυτου τα μελη καί οι χαρακτηρες του, μετα τας τεσσαρακοντα ημερας, διοτι προ των τεσσαρακοντα ημερων ειναι αμορφον, καί ωσαν ενα κομματι κρεας. Εις τας τεσσαρακοντα ημερας μεμορφωμενον καί τελειον πλέον το εμβρυον λαμβανει καί ψυχην λογικήν".

Ηδη από 1999 με την υπ αριθμ. 89/13 Νοεμβριου 1999 εγγραφον ημων Καταγγελίαν πρός τόν Μακαριωτατον τοτε Αρχιεπίσκοπον Ανδρεαν, καί διαμαρτυριαν δια την αρνησιν των Αρχιερεων δια Κανονικην αντιμετωπισιν των Καταγγελιων, εγραφομεν μεταξυ αλλων καί τα εξης:  

«2) ᾿Επί τοῦ θέματος τοῦ ἀφορῶντος τάς λοιπάς Καταγγελίας: Επ᾿ αὐτοῦ τοῦ θέματος θεωρῶ πάλιν ἀπαράδεκτον τήν πρότασιν, ἡ ὁποία σαφέστατα ἦτο προσυμπεφωνημένη, νά παραπεμφθοῦν ὅλαι αἱ Καταγγελίαι εἰς τό "Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον", χωρίς ἐξέτασιν, ἄνευ συζητήσεως καί χωρίς κἄν νά ἀκουσθοῦν αἱ Καταγγελίαι. Εὐτυχῶς μετά ἀπό τήν ὀξείαν ἀντίδρασίν μου καί τήν διακριτικήν παρέμβασιν δύο Σεβασμιωτάτων ᾿Αρχιερέων, ἡ πρότασις ἀπερρίφθη. Καί πάλιν ὅμως δέν ἀνελάβομεν τάς εὐθύνας μας νά μελετήσωμεν τάς Καταγγελίας, ἤ ἔστω νά ἴδωμεν τό περιεχόμενόν των, ἀλλά ἐλαφρᾷ τῇ συνειδήσει παρεπέμψαμεν ὅλας τάς Καταγγελίας εἰς ᾿Επιτροπήν, τῆς ὁποίας Πρόεδρος ὡρίσθη ὁ Καταγγέλλων(!). Δηλαδή ὁ Σεβασμιώτατος Πειραιῶς, ὁ ὑποβαλών τήν Καταγγελίαν θά εἰσηγηθῇ περί τῆς Καταγγελίας του, καθώς καί ἐπί τῶν ὑπολοίπων μέ τάς ὁποίας δέν ἀμφιβάλλομεν, ὅτι ἔχει σχέσιν. Εἶναι τρομερόν.... καί δέν θά εἶναι καθόλου, οὔτε ὑπερβολή, οὔτε ἀσέβεια, ἄν κατηγορηθῶμεν, ὅτι οὕτω πως ἐνεργοῦντες τείνομεν νά φθάσωμεν καί εἰς τόν χῶρον τοῦ παραλόγου!!! ᾿Ιδού ποῦ ὁδηγοῦν αἱ προσυμφωνίαι, τάς ὁποίας μᾶς ἐπιβάλλουν τρίτοι... ἐνῶ παραλλήλως δέν ἐφαρμόσαμεν τήν Κανονικήν Τάξιν, ἡ δέ ἀγάπη καί τό δίκαιον, ἀπουσίαζαν ἀπό τάς συγκεκριμένας ἐνεργείας μας». 

Εκτοτε ηρχισεν ενας ανελεητος διωγμός εναντιον μου, τη συμπραξει πάντοτε καί υποκινησει του υπό τον Στεφανον καί υπό τόν Κατσουρα παρασυνοδικου κατεστημενου, δια να με φιμωσουν, μεχρι πού ηναγκασθην, μετα από πολλές προσπαθειες μηπως υπάρξει καποια διορθωσις, να «εξελθω εκ μεσου αυτων», ινα μη εξελθω μετ αυτων εκ της Εκκλησίας ..., οπως τους εδηλωσα το 2005. 

Καί η απάντησις των Αρχιερεων ητο από τοτε καί ειναι καί μεχρι σημερον να καταλύσουν καθε εννοια Κανονικης Ταξεως καί Δικαίου, να καταργησουν τον Συνοδικόν θεσμόν, να παραδωσουν ουσιαστικα την εξουσιαν εις το παρασυνοδικόν κατεστημενον, «να θυσουν καί απωλεσουν». Αφου κατελαβον Πνευματικα Κεντρα καί Ναούς, Εκκλησιαστικα Ιδρυματα καί Μονες, αφου παρεπεμπαν τις Καταγγελίες εις τό Αρχειον, αφου με ψευδοκαθηρεσαν καί με ψευδοαφωρισαν, καί ενω ημεις πάντοτε τους εζητουσαμ διαλογον εν αγαπη καί αληθεια, εκείνοι προσεφυγον εις τα Πολιτικα καί Ποινικα Δικαστηρια εναντιον μου, δια να αρπάξουν καί τους υπολοίπους Ναους διοτι ηθελαν να ενωθουν με τους Φλωρινικους καί να ενταχθουν καί αυτοί εις την θρησκευτικην παλαιοημερολογιτκην ουνιαν των, αδιαφορουντες δια τα αιρετικα φρονηματα του Νικολάου, τα οποία επωμισθησαν πλέον οι ιδιοι.     

 

Εν τω μεταξυ η "Κατακομβικη Εκκλησια", την οποίαν συχνα παρακολουθω καί από την οποίαν αντλω πολλά καί ενδιαφεροντα θεματα, αντεγραψε μερικα αποσπασματα από τον διαλογον μου  με τόν κ. Michael Margos ως κατωθι: 

Επίσκοπος Κηρυκος Εκκλησίας Κατακομβων

κ. Michael Margos διαβασα καί το προηγουμενο σχολιό σας καί διευκρινιζω αλλη μια φορα, οτι το κείμενο του παλαι ποτε Πειραιως καί Νησων Νικολάου, εις το βιβλίον του "ΙΕΡΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ" (Β Εκδοσις Πειραιευς 1994) ειναι σαφεστατον. Το παραθετω οπως εγραφη ακριβως: 

"Το εμβρυον εν τη κοιλία της μητρος μορφουται, ηγουν σχηματιζονται απαντα αυτου τα μελη καί οι χαρακτηρες του, μετα τας τεσσαρακοντα ημερας, διοτι προ των τεσσαρακοντα ημερων ειναι αμορφον, καί ωσαν ενα κομματι κρεας. Εις τας τεσσαρακοντα ημερας μεμορφωμενον καί τελειον πλέον το εμβρυον λαμβανει καί ψυχην λογικήν". 

(Τουτεστιν, εαν γινη εκτρωσις η αποβολή πρό των τεσσαρακοντα ημερων δεν λογιζεται ως φονος)... Δεν πρόκειται για προφορικη διατυπωση κ. Michael Margos, την οποίαν θα μπορουσαμε να την δικαιολογησουμε. Ειναι διακεκηρυγμενη δημοσια διδασκαλία, εφ οσον εγραφη εις βιβλίον καί μαλιστα εις Β΄ Εκδοσιν, ανεξαρτητα της ψευδοδιορθωσεως πού επιεσθη τελικα να κανη. Ειναι τελικα μια διδασκαλία παπικης προελεύσεως, πού ερχεται εις τελείαν αντιθεσιν με τήν σαφεστατην δογματικήν διδασκαλίαν της Εκκλησίας περί της εξ ακρας συλλήψεως δημιουργιας του τελείου ανθρωπου με σωμα καί με ψυχη. Ειναι μία διδασκαλία πού δεν εχει καμμίαν σχεσιν "με τήν διαφορα εκτρωσης καί αποβολής κλπ., οπως υποστηριζετε στο προηγούμενο σχολιο σας. Ιδου τι γραφετε στο σχολιό σας: ", "Οφείλε εξ αρχής όπως εγινε να είχε διευκρινιστεί η διαφορά έκτρωσης και αποβολής, καθώς και η διαφορά εκούσιου φόνου και ακουσιου εξ ατυχήματος, πάνω στο οποίο βασίζεται το κείμενο του τέως". Αυτο ακριβως το κείμενο του "τεως" οπως γραφεις, ανεγνωσε, ο Προεδρος της ΠΕΦΙΠ (Πανελληνιος Ενωσις Φιλων Πολυτεκνων), ο Μοναχός Νικοδημος Μπιλάλης, καί ο οποιος ωργισθη πολυ εναντιον μας (συμφωνα με τήν πληροφοριαν πού μου εδωσε "τω καιρω εκείνω" της συνεργασιας μας ο τοτε Ηγουμενος Στεφανος), δεδομενου μαλιστα οτι καί ο ιδιος ο π. Νικόδημος Μπιλάλης εκανε πολύ μεγαλο αγωνα μεσα από το περιοδικό της ΠΕΦΙΠ να μη περασουν τετοιες αιρετικες δοξασίες. Νομιζω πως ηταν τοτε που ενομιμοποιηθη καί στην Ελλαδα η εκτρωσις...

Michail Margos.

Πως υπέπεσε σε τέτοιο τερατώδες σφάλμα ο τέως; Ποιος του είπε ότι "η ψυχή διδεται μετά τις 40 ημέρες; Τι κουταμαρες είναι αυτές; .... και μάλιστα σε γραπτό κείμενο που μενει; τίποτε από αυτά δεν γνώριζα. Δλδ αγνοούσα παντελώς την παρέμβαση του κου Μπιλάλη ..... Μιλάμε πλέον .....δεν θέλω να το πιστέψω .....για ηθική συναυτουργια ..... Οφείλατε ίσως από τότε να ακυρωσετε την έκδοση του πονήματος η εστω να εκδιδατε αυτό που λέμε "Ορθή επανάληψη ως προς το περιεχόμενο" ..... ίσως οφείλετε και τώρα κάτι να κάνετε .... έλεος ....εκτός από αθεολογητες αυτές οι απόψεις είναι και τραγικές .... αγγίζουν τα όρια της ιδιωτειας......

Απάντηση

Επίσκοπος Κηρυκος Εκκλησίας Κατακομβων

Εμπρος λοιπον να βοηθησουμε ολοι να αντιμετωπιθει το θεμα. Εμπρος να ξεκινησουμε ενα διαλογο μετα του διαδοχου του Νικολαου Στεφανου, δεδομενου οτι ο ιδιος εγνωριζε πολύ καλά το θεμα.... Καί δεν ειναι μόνο αυτο το θεμα πού εκκρεμει.

Διά τήν «Ιεραποστολικην Διακονίαν ΓΟΧ» της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας, Λαυρεωτικής καί Αχαρνων. Ελάχιστος προς Κύριον ευχέτης +Ο Μεσογαίας, Λαυρεωτικης καί Αχαρνων Κηρυκος.

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.