kirykos

Το νεο δημοσιευμα της Κατακομβικης Εκκλησίας περί των "χειροθεσιων" του 1971. Ακολουθουν σχολια.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ:  Τα πρωτόκολλα της ΡΟΕΔ γράφουν ξεκάθαρα για Χειροθεσίες 

   Η μετάφραση απο google αλλά ειναι πολύ καλή

1971:  Στις 28 Σεπτεμβρίου, σχετικά με την έφεση της Συνόδου του Ματθαίου, το  Συμβούλιο Επισκόπων του ΠΑΣΕΚ εξέδωσε τον ακόλουθο ορισμό: «Το 1948, ο  επίσκοπος Ματθαίος χειροτονίασε τους επίσκοπους μόνος του, πεπεισμένος  ότι, κάτω από συνθήκες δίωξης, δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα διατήρησης της  πραγματικής ορθόδοξης ελληνικής ιεραρχίας. Είναι αδύνατο για εμάς να  προσδιορίσουμε ακριβώς πόσο αδύνατο ήταν εκείνη τη στιγμή να λάβει τη  βοήθεια του Επισκόπου Πολύκαρπου ή του Μητροπολίτη Χρυσόστομου στην  εκτέλεση της πρώτης χειροτονίας. Ωστόσο, από τις χειρονομίες που  διαπράττει μόνος του, προέρχεται το λεγόμενο. την ιεραρχία του Ματθαίου,  η οποία δεν έγινε από το άλλο μέρος των οικοδόμων, με επικεφαλής τον  Αρχιεπίσκοπο Ακάκι, και τώρα από τον Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο. Στην Ελλάδα,  υπάρχουν δύο απόψεις σχετικά με τη δυνατότητα αποδοχής επισκόπων και  κληρικών από την ομάδα,που αντιπροσωπεύουν τώρα ο Μητροπολίτης Καλλιστής  και ο Επιφάνιος. Όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, ο  καθεδρικός ναός μας έχει δύο αρχές - την ακριβεία και την οικονομία.

Πριν  αποφασίσετε ποια άποψη πρέπει να δοθεί προτίμηση σε αυτήν την  περίπτωση, είναι απαραίτητο να αποφασίσετε συνολικά εάν υπάρχει ανάγκη  εφαρμογής μιας από αυτές τις αρχές, ή πιο συγκεκριμένα - πρέπει να  διαδοθεί η αρχή της οικονομίας, ώστε να αναγνωριστούν οι κανόνες του  Ματθαίου ως σύνολο; Με άλλα λόγια, πρέπει κάποιος να αναγνωρίσει την  εγκυρότητα των διατάξεων των επισκόπων από έναν επίσκοπο; Στις λεγόμενες Αποστολικές Διατάξεις, υπάρχει ένδειξη ότι το διάταγμα που έγινε από έναν επίσκοπο είναι άκυρο. Η  χειροτονία ενός επισκόπου εκτελείται από τρεις επίσκοπους ή, εάν είναι  απαραίτητο, από δύο. Ωστόσο, μια παράγραφος δείχνει ότι μπορεί να γίνει εξαίρεση σε συνθήκες δίωξης όταν δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του δεύτερου επισκόπου.

Στην  ιστορία της Εκκλησίας υπάρχουν προηγούμενα τέτοιων διατάξεων, αν και  στην πραγματικότητα είναι λίγα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τέτοιες  διατάξεις αναγνωρίστηκαν ως έγκυρες με τη μεταγενέστερη απόφαση του  Συμβουλίου. Παρόμοιες περιπτώσεις είναι επίσης γνωστές στην Ελλάδα κατά  τη διάρκεια του πολέμου για απελευθέρωση, όταν διακόπηκε η επικοινωνία  με την Κωνσταντινούπολη. Το 1825, ο επίσκοπος Γαβριήλ του Ζαρν  χειροτονίασε τρεις επίσκοπους. Αργότερα, αυτές οι διατάξεις κρίθηκαν  έγκυρες στο Συμβούλιο του 1834. Ωστόσο, η χειροτονία τους το 1832. Το  αντίγραφο του επισκόπου Ανδρίμπου δεν δικαιολογείται από τους όρους και  ακυρώθηκε, και ο ίδιος ανατράπηκε για αυτό. Αργότερα, και οι δύο  επίσκοποι: ο Γαβριήλ και ο Προκόπιος, συγχωρήθηκαν μετά τη μετάνοια και  αποκαταστάθηκαν στην επισκοπική κατάταξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο  αείμνηστος Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας Κρίστοφερ ανέλαβε τον κληρικό, ο  οποίος έλαβε διαδοχή από τους επίσκοπους του Ματθαίου, με την τρέχουσα  αξιοπρέπεια.Στη Ρωσία, υπάρχει μια γνωστή περίπτωση όταν ο Επίσκοπος  Joasaph χειροτονήθηκε για την Αλάσκα από έναν επίσκοπο, αλλά πνίγηκε  πριν μπορέσει να ξεκινήσει τη διοίκηση της μητρόπολης του. Εκλέχθηκε  κανονικά και η Σύνοδος διόρισε δύο επισκόπους για να εκτελέσει τη  χειροτονία του, αλλά ένας από αυτούς δεν είχε την ευκαιρία να διασχίσει  προσωπικά.

Όμως, εάν στην ιστορία εντοπίσουμε περιπτώσεις χειροτονίας επισκόπων από έναν επίσκοπο, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε περίπτωση. Είναι  ασφαλέστερο να ακολουθείτε πιο έγκυρους κανόνες εκκλησίας. Κάποιος δεν  πρέπει να βασίζεται πάρα πολύ στις Αποστολικές Διατάξεις, αφού οι  Πατέρες του Έκτου Οικουμενικού Συμβουλίου αποφάσισαν σε σχέση με αυτές  τις Διατάξεις που πέρασε από τον Κλήμεντ, «για  λόγους οικοδόμησης και προστασίας του χριστιανικού κοπαδιού, αυτές οι  Κλημενίδες του διατάγματος θα πρέπει να παραμερίζονται με σύνεση» (Κανόνας  2). Ταυτόχρονα, οι αναμφισβήτητοι κανόνες δείχνουν ότι η χειροτονία των  επισκόπων πρέπει να πραγματοποιηθεί τρεις ή, τουλάχιστον, δύο  επίσκοποι. «Αφήστε δύο ή τρεις επισκόπους να παραδώσουν έναν επίσκοπο» (1ος κανόνας των Αγίων Αποστόλων). Ο 4ος κανόνας του πρώτου Οικουμενικού Συμβουλίου λέει το ίδιο πράγμα: «Οι  επίσκοποι πρέπει να παραδοθούν σε όλους τους επισκόπους κυρίως σε αυτήν  την περιοχή. Αλλά αυτό είναι άβολο,ή σύμφωνα με την κατάλληλη ανάγκη, ή  κατά μήκος της διαδρομής: τουλάχιστον τρεις φορές σε ένα μέρος, θα  συγκεντρωθούν και εκείνοι που απουσιάζουν θα εκφράσουν τη συγκατάθεσή  τους μέσω γραμματικής. και μετά κάντε χειροτονία. Η επιβεβαίωση μιας  τέτοιας δράσης σε κάθε περιοχή ταιριάζει στον Μητροπολίτη. " Ο τρίτος  κανόνας του VII Οικουμενικού Συμβουλίου επαναλαμβάνει τον ίδιο.

Εδώ  οι κανόνες καθορίζουν ότι ολόκληρη η επισκοπή πρέπει να συμμετέχει στην  εκλογή του επισκόπου και ότι το διάταγμα πρέπει να γίνει τουλάχιστον  από δύο επισκόπους. Αυτό συμβαίνει επειδή η χειροτονία ενός επισκόπου  δεν είναι έργο ενός επισκόπου, αλλά ολόκληρης της ιεραρχίας,  πραγματοποιείται με τη γενική συμφωνία της, και σε καμία περίπτωση δεν  είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του επισκόπου. Η χειροτονία από έναν  επίσκοπο προσπαθεί να δικαιολογήσει τις συνθήκες δίωξης. Ωστόσο, πρέπει  να θυμόμαστε ότι εάν ο όρος για τον χειροτονισμό ενός επίσκοπου από δύο  επίσκοπους ορίζεται στον Αποστολικό Κανόνα, ο οποίος αναφέρεται επίσης  στην εποχή της δίωξης, τότε η ρήτρα των Αποστολικών Διατάξεων, η οποία  επιτρέπει σε ακραίες περιστάσεις να χειροτονήσει επίσκοπους σε έναν  επίσκοπο, πρέπει να αρθεί. Καθεδρικός ναός Thrull.

Η  απαίτηση τουλάχιστον δύο επισκόπων που συμμετέχουν στη χειροτονία του  επισκόπου έχει μια άλλη εξήγηση. Σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο: «Ο μικρότερος ευλογείται από τον μεγαλύτερο» (Εβρ.  7: 7). Προφανώς, όταν ένας επίσκοπος χειροτονεί έναν ιερέα, τηρείται  αυτή η αρχή. Αλλά για έναν επίσκοπο, ένας επίσκοπος δεν είναι «μεγάλος». «Μεγαλύτερος» γι  'αυτόν είναι ο καθεδρικός ναός των επισκόπων. Επομένως, η χειροτονία  ενός επισκόπου από έναν επίσκοπο παραβιάζει την Ορθόδοξη αρχή της  ιεραρχίας της εκκλησίας. Κατά συνέπεια, παρά το γεγονός ότι ο ζήλος των  οπαδών του Επισκόπου Ματθαίου στη διατήρηση των εκκλησιαστικών  παραδόσεων και του ημερολογίου της εκκλησίας είναι αξιέπαινος, και οι  επίσκοποι που έλαβαν διαταγές από τον Ματθαίο δεν μπορούν να  κατηγορηθούν σε τίποτα, ωστόσο, πολλοί έχουν μείνει χωρίς υπακούστε  τους, έως ότου εμφανιστεί η ιεραρχία,που είχε ζήλια για την προάσπιση  των εκκλησιαστικών παραδόσεων και διατάξεων που έγιναν από κανονικούς  επισκόπους. Οποιοδήποτε  διάταγμα που γίνεται χωρίς την παρατήρηση των κανόνων, στην ουσία,  είναι ήδη άκυρο, ακόμη και αν αυτό πραγματοποιήθηκε από τους κανονικά  χειροτονισμένους επισκόπους ...  Είναι σαφές από αυτό γιατί η χειροτονία του Αρχιεπισκόπου Ακάκι και οι  επακόλουθες διατάξεις έθεσαν αμφιβολίες σε πολλούς έως ότου  επιβεβαιωθούν και νομιμοποιηθούν της συνόδου μας.μέχρι να επιβεβαιωθούν  και να νομιμοποιηθούν με την απόφαση της (μας) Συνόδου.

Ωστόσο,  μέσω της οικονομίας, οι παράνομες ενέργειες μπορούν να λάβουν τη δύναμη  των μυστηρίων χωρίς την επαναλαμβανόμενη εκπλήρωσή τους. Ο Άγιος  Βασίλειος ο Μέγας γράφει στον πρώτο του κανόνα για τους καφάρες, οι  οποίοι στερούνται των δώρων του Αγίου Πνεύματος, επειδή είναι  σχισματικοί. Αλλά μέσω της οικονομίας, τους επιτρέπει να επικοινωνούν  χωρίς νέο βάπτισμα. Και ο κανόνας του 1ου Οικουμενικού Συμβουλίου λέει  τα εξής: «Σχετικά  με αυτούς που κάποτε αποκαλούσαν αγνό, αλλά ενώνουν την Καθολική και  Αποστολική Εκκλησία, ευχαριστώντας τον ιερό και μεγάλο Καθεδρικό Ναό,  και μετά την τοποθέτηση των χεριών τους, θα παραμείνουν στον κλήρο». Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με την κατανόηση αυτών των λέξεων - «τοποθέτηση χεριών». Ο  Αριστίν τα καταλαβαίνει με την έννοια του χρίσματος. Η γνώμη του  συμμερίζεται ο Επίσκοπος Τζον του Σμόλενσκ. Ωστόσο, προφανώς, μια πιο  έγκυρη εξήγηση δόθηκε από τον Άγιο Tarasius στο VII Οικουμενικό  Συμβούλιο. Όταν κάποιος τον ρώτησε πώς να κατανοήσουμε τα λόγια για την  τοποθέτηση των χεριών στον 8ο κανόνα του Πρώτου Οικουμενικού Συμβουλίου,  εξήγησε ότι αυτό δεν είναι χειροτονία, αλλά άλλο, που σημαίνει μόνο μια  ευλογία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον Επίσκοπο Νικόδημο Μίλα ότι, με  βάση μια αυθεντική ερμηνεία του Αγίου Ταράσιου: «... η  έννοια αυτών των λέξεων σε αυτόν τον κανόνα της Νικαίας είναι ότι όταν  ένας Νοβάτης κληρικός μεταφέρεται από ένα σχίσμα σε μια Εκκλησία, ο  επίσκοπος πρέπει να βαφτιστεί ή να τον κλείσει. όπως συμβαίνει με το  μυστήριο της μετάνοιας, και αυτή τη στιγμή, διαβάστε μια συγκεκριμένη  προσευχή για αυτούς που τους συμφιλιώνει με την Εκκλησία. " Αυτή ήταν η  διαδικασία για την υιοθέτηση των Ντονιστών στην Εκκλησία, πολύ πιο  επίμονα σχισματικά από ό, τι οι Νοβάτες (ο Καθεδρικός Ναός Carf  κυβερνήθηκε 79)

Από  όσα ειπώθηκαν στην αρχή αυτού του ορισμού, είναι προφανές ότι οι  εκκλησιαστικές γυναίκες που ηγούνται η ιεραρχία του χειροτονισμού του  Ματθαίου δεν μπορούν να συγκριθούν με σχισματικά όπως οι Δονατιστές και  οι Νοβατικοί. Αυτοί οι οπαδοί δεν αμάρτησαν σε σχέση με τις διδασκαλίες  της Ορθοδοξίας, αλλά έσπασαν την ιεραρχική τάξη μόνο στην επιθυμία τους  να υπερασπιστούν το ορθόδοξο δόγμα, όταν η επισκοπική διαταγή  εκτελέστηκε μόνο από τον Επίσκοπο Μάθιου. Μια απλή εκτέλεση των  διατάξεών τους θα μπορούσε να προκαλέσει σκάνδαλο, ως άμεση παραβίαση  των κανόνων: το 1ο Αποστολικό, το 4ο Πρώτο Οικουμενικό Συμβούλιο και το  3ο Έβδομο Οικουμενικό. Ωστόσο, είναι προφανές από τα παραπάνω  παραδείγματα ότι υπάρχει επαρκής λόγος για την εφαρμογή της οικονομίας  σε αυτά, σύμφωνα με τον 8ο κανόνα του Πρώτου Οικουμενικού Συμβουλίου και  της 79ης Καρχηδόνας. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,καθώς και την  επιθυμία να επιτευχθεί η ενοποίηση όλων των ανθρώπων που έχουν φέρει την  αληθινή Ορθοδοξία, η οποία εκφράστηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο, το  Συμβούλιο των Επισκόπων λαμβάνει τις ακόλουθες αποφάσεις:

1.  Να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος των Metropolitans  Kallista και Epiphanius. Για να γίνει αυτό, δύο επίσκοποι πρέπει να τα  τοποθετήσουν. Αυτοί οι ίδιοι μητροπολίτες θα πρέπει να παράγουν το ίδιο  στους αδελφούς τους, και σε όλους τους επίσκοπους τους στους ιερείς. 2.  Να υποχρεώσουν τους μητροπολίτες του Καλλιστού και του Επιφάνιου, καθώς  και όλους τους αδελφούς τους, να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα για να  ενώσουν την ιεραρχία, τους κληρικούς και τους λαούς με τη Σύνοδο, υπό  την ηγεσία του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου του Αυξεντίου. 3. Αναφέρετε τα  παραπάνω στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο. 4. Για την εκτέλεση  της απόφασης που λήφθηκε στην παράγραφο 1, στείλτε στο μοναστήρι  Preobrazhensky στη Βοστώνη, τον Αρχιεπίσκοπο Φιλοφέη και τον Επίσκοπο  Κωνσταντίνο. Γραμματέας της Συνόδου των Επισκόπων Laurel του Μανχάταν. "  (15 Σεπτεμβρίου, 1971 Πρωτόκολλο αριθ. 16-11), (Kapustin D. Σύντομες  πληροφορίες για την ιστορία της ελληνικής εκκλησίας του εικοστού αιώνα.)

1971:Σύμφωνα  με την απόφαση της Συνόδου ROCOR, οι αφιερώσεις επί των επισκόπων του  Ματθαίου πραγματοποιήθηκαν στη Μονή της Βοστώνης Preobrazhensky στις 30  Σεπτεμβρίου επί του Metropolitan Callist και την 1η Οκτωβρίου για τον  Μητροπολίτη Epiphanius. Παρουσία ολόκληρης της αδελφότητας και πολλών  λαϊκών ανθρώπων, καθώς και εκπρόσωπος που διαπραγματεύεται εκ μέρους των  Ματθαίτων, ο πρωτότυπος π. Evgeny Tombros, ο Αρχιεπίσκοπος Filofei του  Αμβούργου από τη Γερμανία και ο Επίσκοπος Κωνσταντίνος Μπρίσμπεϊν από  την Αυστραλία (και οι δύο από το ROCOR) υπηρέτησαν με τον κλήρο στις 17  Σεπτεμβρίου 1971, μετά το Trisagion στη Θεία Λειτουργία (δηλαδή, ακριβώς  τη στιγμή που συνήθως γίνεται η χειροτονία του επισκόπου), 

ο επίσκοπος  του Ματθαίου της Κορίνθου, ο οποίος ήταν μόνο μερικώς ντυμένος, τοποθετήθηκε μπροστά στους δύο προαναφερθέντες ιεράρχες. 

Οι προσευχές που διαβάστηκαν πάνω του ήταν δύο μυστικές προσευχές,διαβάζεται συνήθως από τη χειροτονία του επισκόπου. Αυτές οι προσευχές (ή, στην περίπτωση της αφιέρωσης του ιερέα, τα ανάλογά τους από την αφιέρωση του ιερέα) απαγγέλλονται συνήθως

στην αφιέρωση. 

Αφού διαβάστηκαν αυτές οι προσευχές, τα υπόλοιπα άμφια του δόθηκαν στον Επίσκοπο 

Callist: omophorion, panagia, miter και το μπαστούνι του επισκόπου για να δείξει ότι οι 

προσευχές που διάβασαν τον γέμιζαν ό, τι έλειπε στην προηγούμενη, μη κανονική «αφοσίωσή 

του», ότι τώρα έλαβε νόμιμα αυτά τα σημάδια της διακονίας του. Εκείνη τη στιγμή, όλοι στην 

εκκλησία φώναζαν «Άξια».αυτό που έλειπε από την προηγούμενη, μη κανονική «αφιέρωσή 

του» και ότι τώρα έλαβε νόμιμα αυτά τα σημάδια της διακονίας του.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Αρχιεπίσκοπος Φιλοθέας και ο Επίσκοπος Κωνσταντίνος, μαζί με τον 

Επίσκοπο Κάλλιστ, πραγματοποίησαν ακριβώς την ίδια τελετή για τον Επίσκοπο του Ματθαίου, 

τον Επιφάνιο της Κίνας, από την Κύπρο.

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Matthew Protosinkell, Protopresbyter Eugene Tombros, είπε μια σύντομη λέξη, χάρη  σε δύο ιεράρχες του ROCOR που «εκτέλεσαν το ιερό έργο της  αγάπης» προκειμένου να εκπληρώσουν την Απόφαση της ROCA στις 15/28  Σεπτεμβρίου 1971, προς όφελος του κληρικού και πιστών του Ματθαίου Η  Ελλάδα, 

επιβεβαιώνοντας ότι στην αφιέρωση και την επιβεβαίωση των δύο ιεραρχών του 

Ματθαίου, «κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα». 

Ο Αρχιμανδρίτης Καλλιόπιος από την Ελλάδα ηχογράφησε αυτό το κήρυγμα σε μαγνητόφωνο.

Οι εκτελεστές και μάρτυρες αυτών των δύο διατάξεων υπέγραψαν στη συνέχεια το ακόλουθο έγγραφο: 

«Σύμφωνα με το σχετικό διάταγμα της 16ης Σεπτεμβρίου. 1971 είμαστε 17/30 Σεπ. 1971 στη 

Μάζα Μεταμόρφωσης της Μονής Brookline. διαβάστε προσευχές με τοποθέτηση των 

χεριών στον Pr. Callista Μητροπολίτης Κορίνθου, και 18 Σεπτεμβρίου / 1 οκτ. την ίδια χρονιά στον 

Pr. Μητροπολίτης της Κίνας Epiphanius.

Μετά από αυτό γιορτάσαμε τη Θεία Λειτουργία μαζί τους.

Μπρούκλιν, Μάζα. Ημερομηνία: 18 Σεπτεμβρίου 1971

Υπογραφές:  + Αρχιεπίσκοπος Φιλοθέας, + Επίσκοπος Κωνσταντίνος. Μάρτυρες:  Αρχιμανδρίτης Καλλιόπιος, Αρχιμανδρίτης Παντελεήμονας, Ιερομόνκ  Χαράλαμπος. " (Ο Ορθόδοξος Χριστιανός Μάρτυρας δημοσιεύεται από την  Αμερικανική Ορθόδοξη Εκκλησία St. Nectarios, Seattle, Washington  Presbyter Neketas S. Palassis, Editor. June, 2003, Vol. XXXVII, No. 6,  (1525).)

ΚΑΤΩΤΕΡΩ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΕΔ
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
ΑΛΛΑ ΔΕΧΤΗΚΑΝ ΧΕΙΡΟΘΕΣΙΑ
ΑΡΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ

1971: 15 Σεπτεμβρίου,  η Πρεσβεία της Συνόδου του Ματθαίου (Έλληνες παλαιότεροι) έφτασε στη  Σύνοδο των Επισκόπων του ROCOR στη Νέα Υόρκη, αποτελούμενη από τους  Μητροπολίτες Καλλίστας της Κορίνθου και τον Επιφάνιο της Κύπρου, καθώς  και τον Πρ. Eugene Tombros, για να λάβει αναγνώριση και επιβεβαίωση των  διατάξεών του. 28 Σεπ παρουσίασαν στους Ρώσους επισκόπους το επιχείρημά  τους για την υπεράσπιση της αφιέρωσης που έκανε ο Επίσκοπος Μάθιου. «Ταυτόχρονα,  εκφράστηκαν ελπίδες για επούλωση με τη βοήθεια του σχίσματος ROCA  μεταξύ των Ματθαιτών και των Φλωρινιτών. Η προϋπόθεση για ενοποίηση εκ  μέρους των Ματθαίτων ήταν η άρνηση προσευχής να επικοινωνήσει με τους  νέους ημερολόγους και οικουμενιστές. Οι εκπρόσωποι του Matthew έστειλαν  την ακόλουθη έκκληση στη Σύνοδο ROCOR:

«Στον  Μακαριώτατο Εκκλησία του Μητροπολίτη Φιλαρέτ, Πρόεδρο της Ιεράς Συνόδου  Επισκόπων της Ρωσικής Εκκλησίας στο Εξωτερικό. Χαίρετε στον Χριστό, τον  αληθινό Θεό μας Η Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησίας των Αληθινών  Ορθόδοξων Χριστιανών της Ελλάδας (δικαιοδοσία του αείμνηστου  Αρχιεπισκόπου Ματθαίου) εξουσιοδοτείται από την Ιερά Σύνοδο μας (έγγραφο  # 736 με ημερομηνία 12 Σεπτεμβρίου 1971) να αρχίσει διαπραγματεύσεις με  την Ιερά Σύνοδο για τον ιερό αγώνα για τον Τιμό Σταυρό.

Όσον  αφορά το ζήτημα των διατάξεων μας (η χειροτονία ενός επισκόπου ως ενός  επίσκοπου), ενημερώνουμε την Ιερή Σύνοδό σας για τα ακόλουθα. Από το  1937 έως τον Αύγουστο του 1948, αγωνιζόμαστε συνεχώς για να επιτύχουμε  την ενότητα που είναι τόσο απαραίτητη για τον ιερό μας αγώνα στην  Ελλάδα. Επίσης, προσπαθήσαμε συνεχώς και συνεχώς να επιτύχουμε την  ενοποίηση και το χειροτονισμό των επισκόπων μεταξύ των ιεραρχών: το  Χρυσόστομο, τον πρώην Φλόρινσκι και τον Χέρμαν των Κυκλάδων. Οι άνθρωποι  όχι μόνο ήθελαν να δουν τον βοσκό, αλλά στην Εκκλησία υπήρχε μεγάλη  ανάγκη για ιεραρχία, δηλ. στον εορτασμό των τελετών, των διατάξεων και  των απουσιών προσευχών. Ωστόσο, ο Μητροπολίτης Χριστός, ως πρόεδρος,  παρέμεινε ακίνητος, ούτε συμφώνησε ούτε για ενοποίηση ούτε για  διατάξεις. Έχοντας εγκαταλείψει κάθε ελπίδα, στρέψαμε λοιπόν τους  επισκόπους άλλων λαών και δικαιοδοσιών. Η απάντηση ήταν αρνητική. Και το  κοπάδι στην Ελλάδα,και στο εξωτερικό ζήτησε επίμονα και προσευχήθηκε  για εμάς μέσω αναφοράς, επιστολών και απεσταλμένων, αναζητώντας τους  βοσκούς και τα διατάγματα των επισκόπων. Αυτή τη στιγμή, κάτω από τις  αναγκαίες συνθήκες, αποφασίσαμε να φτιάξουμε τους κανονισμούς. Όπως  γνωρίζετε, στην αρχαία Εκκλησία, αυτό συνέβη, υπό την κανονική  διαδικασία.

Αυτό μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι ο χειροτονισμός ενός επισκόπου ως ενός επίσκοπου 

είναι κανονικός και απαραίτητος υπό τις περιστάσεις. Κατά συνέπεια, ένας επίσκοπος που 

χειροτονήθηκε κάτω από τέτοιες συνθήκες δεν μπορεί να θεωρηθεί ανώνυμος και ως εκ τούτου 

ακατάλληλος χειροτονισμός εκτός  εάν, φυσικά, άλλοι παράγοντες επηρεάζουν την εγκυρότητα του  χειροτονισμού, όπως, για παράδειγμα, χειροτονία έξω από ένα  εκκλησιαστικό κτήριο, ομοίωση κ.λπ.Κάτω από τις συνθήκες ανάγκης,  αποφασίσαμε να φτιάξουμε τους κανονισμούς. Όπως γνωρίζετε, στην αρχαία  Εκκλησία, αυτό συνέβη, υπό την κανονική διαδικασία.

Επιπλέον,  από την άποψη της συγκατάθεσης και της οικονομίας, δεν υπάρχει  αμφιβολία για τον κανονικότητα τέτοιων κανονισμών, ειδικά όταν  διαπράττονται κατά τη δίωξη, όταν δεν υπάρχει άλλος επίσκοπος, όπως  αναφέρθηκε παραπάνω. Κατά συνέπεια, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ότι η χειροτονία ενός επισκόπου από έναν επίσκοπο - για τον λόγο αυτής της διάταξης - είναι επιτρεπτή και ως εκ τούτου νόμιμη, δεδομένου ότι δεν υπερβαίνει τα όρια της οικονομίας που χρησιμοποιεί η Εκκλησία. Υπό  το πρίσμα αυτό, υποβάλλουμε την παρούσα αναφορά μας για την εξέταση της  Ιερής Συνόδου σας και είμαστε έτοιμοι να λάβουμε οποιαδήποτε απόφαση  βασίζεται στο St. κανόνες. Νέα Υόρκη, Σεπτέμβριος, 1971.

Συνολική  Επιτροπή: Καλλιστής, Μητροπολίτης Κορίνθου, Πρόεδρος; Epiphanius,  Μητροπολίτης Κιτίου; Eugene Tombros, Protopresbyter. " (D. Kapustin.  Σύντομες πληροφορίες για την ιστορία της ελληνικής εκκλησίας του  εικοστού αιώνα.)

Error

default userpic

Your reply will be screened

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.