?

Log in

Η ΕΥΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΚΑΝΙΑΣ

Κύριε ο Θεός ημών, ο Βασιλεύς των αιώνων, Ο Παντοκράτωρ και Παντοδύναμος, ο ποιών πάντα και μετασκευάζων μόνω τω βούλεσθαι, ο εν την επταπλάσιον καμίνον και την φλόγα την εν Βαβυλώνι εις δρόσον μετάβαλων και τους αγίους σου τρείς παίδας σώους διαφύλαξας, ο Ιατρός και Θεραπευτής των ψυχών ημών, η ασφάλεια των εις σε ελπιζόντων, σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν, απόστησον,φυγάδευσον και απέλασον πάσαν διαβολικήν ενέργειαν, πάσαν σατανικήν έφοδο και πάσαν επιβουλήν, περιέργειαν τε πονηράν και βλάβην και οφθαλμών βασκανίαν των κακοποιών και πονηρών ανθρώπων απο του δούλου σου ( τούδε) και ή υπο ωραιότητος ή ανδρείας ή ευτυχίας ή ζήλου και φθόνου ή βασκανίας συνέβη, αυτός, φιλάνθρωπε Δέσποτα, έκτεινον την κραταίαν σου χείρα και τον βραχίονα σου τον ισχυρόν και ύψιστον και επισκόπων επισκόπησον το πλάσμα σου τούτο και κατάπεμψον αυτώ Άγγελον ειρηνικόν, κραταίον, ψυχής και σώματος φύλακα, ός επιτιμήσει και απελάσει απ΄αυτού πάσαν βλάβην, πάσαν πονηράν βούλην, πάσαν φαρμακείαν και βασκανίαν των φθοροποιών και φθονερών ανθρώπων' ίνα ύπο σου ο σός ικέτης φρουρούμενος μετ΄ευχαριστίας ψάλη σοί' Κύριος εμοί βοηθός και ου φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοι άνθρωπος' και πάλιν' Ου φοβηθήσομαι κακά, ότι συ μετ΄εμού ει' ότι συ εί ο Θεός, κραταίωμα μου, ισχυρός εξουσιαστής, αρχών ειρήνης, πατήρ του μέλλοντος αιώνος. Ναί Κύριε Ο Θεός ημών, φείσαι του πλάσματός σου και σώσον τον δούλον σου από πάσης βλάβης και επηρείας της εκ βασκανίας γινομένης και ανωτέρον αυτόν παντός κακού διαφύλαξον' πρεσβείαις της υπερευλογημένης ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, των φωτοειδών Αρχαγγέλων και παντών σου των αγίων. Αμήν".

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΑΣΚΑΝΙΑ

Απόσπασμα από έντυπο του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου (Ι.Ν.Α.Δ.) - 13.04.2003

Τι είναι η βασκανία; Η λέξη βασκανία είναι αρχαία ελληνική και προέρχεται από το ρήμα βασκαίνω. Η πρώτη σημασία της λέξης είναι φθόνος, κακολογία και συκοφαντία. Δηλαδή όταν κάποιος φθονεί από κακία και ζήλια και φθονεί μέχρι κακολογίας. Τελικά έλαβε την έννοια να σημαίνει την επήρεια και την επίδραση του βλέμματος κάποιου που να προξενεί κακό και βλάβη. Είναι το λεγόμενο μάτιασμα. Εκφράζει λοιπόν η βασκανία φθόνο και μοχθηρία που πηγάζει από τη ψυχή του φθονερού. Δείχνει άτομο με πολλή κακία και ζήλια. Γι’ αυτό θεωρείται βαρύ αμάρτημα.
Οι πατέρες δεν αρνούνται την πραγματικότητα της βασκανίας. Και η εκκλησία δέχεται ότι συμβαίνει βασκανία. Και οι πατέρες αλλά και η εκκλησία, την αποδίδουν σε έργο του διαβόλου : Ο άνθρωπος βγάζει από μέσα του μερικές βλαβερές δυνάμεις, συναισθήματα κακίας, μίσους φθόνου, ζήλιας και επιθυμία πρόκλησης βλάβης. Αυτό το γνωρίζει ο διάβολος, γιατί ο ίδιος τα ενεργεί στη ψυχή του ανθρώπου, τα γιγαντώνει και τα κάνει να θεριεύουν. Με επέμβαση του διαβόλου, το άτομο που φθονείται επηρεάζεται και υφίσταται ανεπιθύμητες παρενέργειες, όπως ασθένειες, ατυχήματα, πτώσεις κλπ. Με τέχνη αφήνει να φαίνεται ότι όλα αυτά τα προκαλεί το κακό μάτι του φθονερού ανθρώπου και ότι αυτό το μάτι εκπέμπει σκοτεινές και βλαβερές δυνάμεις που επιδρούν κατά του άλλου. Έχει βέβαια την ευθύνη του και ο φθονερός, γιατί αυτός είναι η αιτία της βασκανίας, αφού θέτει στη διάθεση του σατανά την κακία και μοχθηρία της ψυχής του. Πίσω όμως από αυτόν κρύβεται ο διάβολος.
Πως όπως θα αποφύγουμε την επήρεια της βασκανίας; Μόνο με τους τρόπους που υπέδειξε και με τη θυσία και το αίμα του. Αν είμαστε κοντά στο Θεό, ο διάβολος δεν έχει τη δύναμη να μας πειράζει. Όσο δεν υπάρχει από μέρους μας συμμετοχή στα μυστήρια της εκκλησίας, όσο δεν υπάρχει μετάνοια, Θεία Κοινωνία, νηστεία, τότε ο άνθρωπος θα κατέχεται από πάθη και αμαρτήματα και ο διάβολος θα βρίσκει θυρίδες για να τον ενοχλεί.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Βοστρινός ρώτησε κάποιον δαίμονα τι φοβάται περισσότερο και πήρε την εξής απάντηση : «Αυτό που πλενόσαστε (δηλαδή το βάπτισμα), αυτό που φοράτε (δηλαδή το Σταυρό) και αυτό που τρώτε (τη Θεία Κοινωνία). Από τα τρία πιο πολύ φοβόμαστε αυτό που τρώτε, μόνο όμως αν το λαμβάνεται όπως πρέπει, δηλαδή με αγνή καρδιά».
_________________
«Τι δε βλέπεις το κάρφος το εν τω οφθαλμώ του αδελφού σου, την δε εν τω σω οφθαλμώ δοκόν ου κατανοείς»; (Ματθ. 7,3)

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΟΡΟΥΜ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ)

Comments

January 2017

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Tags

Powered by LiveJournal.com